OPinto-ohjaus Kulosaaren yhteiskoulussa

Kulosaaren yhteiskoulussa jokaisen opettajan tehtävä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Sitä toteutetaan yhteistyössä erityisesti aineenopettajien, luokanvalvojan, erityisopettajien ja huoltajien kanssa. Opinto-ohjaajat ovat päävastuussa ohjauksen järjestämisestä. Opinto-ohjausta toteutetaan oppilaanohjauksen luokkatunneilla, pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisena ohjauksena.

Oppilaanohjausta opiskellaan yläkoulun aikana kaksi kurssia, joka jakautuu tasaisesti kolmen vuoden ajalle. Yläkoulun opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla maanantaista torstaihin klo 9-15 sekä perjantaisin sopimuksen mukaan. Käänny opinto-ohjaajan puoleen koulunkäyntiin (esim. valinnaisaineisiin), jatko-opintoihin tai esimerkiksi kesätöihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajat ovat mukana koulun oppilashuoltoryhmässä. Opinto-ohjaajiin saat yhteyden wilmalla, sähköpostilla tai puhelimitse. 

SATU NEVALAINEN

OPINTO-OHJAAJA

7BCF, 8ABF, 9BDF, 8-9G

040 552 9708

HENNA VALTONEN

ESSI HAATAJA

OPINTO-OHJAAJA

OPINTO-OHJAAJA

7AE, 8CDE, 9ACE

7D

050 436 5601

050 593 4080

Ohjauksen sisällöt

Oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jonka luokkamuotoista oppilaanohjausta annetaan kaikilla yläasteen luokilla. Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella luokkamuotoisen ohjauksen keskeiset sisällöt eri vuosiluokilla ovat: 

7. luokan keskeiset sisällöt
8. luokan keskeiset sisällöt
9. luokan keskeiset sisällöt
 • Itsetuntemus, vastuu ja vapaus
 • Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Motivaatio, oppiminen ja opiskelutaidot
 • Sähköiset oppimisympäristöt ja tvt-taidot
 • Kansainvälisessä Kulosaaren yhteiskoulun kouluyhteisössä muiden kanssa toimiminen
 • Itsetuntemus, kyvyt ja taipumukset
 • Arvot, tavoitteet ja unelmat
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (alkeet)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Työ ja ammatit
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa I
 • Itsetuntemus, oma suunta
 • Unelmat, tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (syventävät tiedot)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Ammatillinen koulutus
 • Lukiokoulutus
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla
 • Jatko-opintomahdollisuuksien selvittäminen ja eri vaihtoehtoihin tutustuminen
 • Yhteishaku
 • CV ja työhakemus
 • Tasa-arvo työelämässä
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa II

Lisätietoa opinto-ohjauksesta löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta, johon voi tutustua Tietopankissa.