Hakijalle

Kulosaaren yhteiskoulun peruskoululuokilla 7‒9 on mahdollista opiskella suomenkielisillä, kaksikielisillä (suomi-englanti) ja englanninkielisillä luokilla. Oppilaamme tulevat Helsingistä sekä muista kunnista. Koulussamme on myös erityisluokka, jossa opiskelee eri-ikäisiä yläkoululaisia.

Suomenkielisille luokille voi hakea kuka tahansa. Oppilaat otetaan omalta oppilaaksiottoalueelta, ja luokkia täydennetään muualla asuvilla oppilailla. Kaksikielisillä luokilla opiskellaan suomeksi ja englanniksi. Tavoitteena on saavuttaa erinomainen englannin kielen osaaminen tai ylläpitää jo olemassa olevaa kielitaitoa. Luokille on soveltuvuuskoe. Englanninkielisillä luokilla opiskellaan pääsääntöisesti englanniksi. Kaikki oppilaat opiskelevat myös suomea äidinkielenä tai toisena kielenä. Tärkeimmät käsitteet opitaan kahdella kielellä. Luokille on soveltuvuuskoe.

Koulun 7. luokille haetaan Helsingin kaupungin oppilaaksioton mukaisesti. Kuudesluokkalaiset saavat kouluistaan oppilastietokortin, jolla voi hakea kaksikielisille ja kansainvälisille soveltuvuuskoeluokille tai suomenkielisille luokille. Kortti palautetaan omalle luokanopettajalle. Kouluun voivat hakea myös muissa kunnissa asuvat oppilaat. Oppilas voi hakea muuhun kuin oman oppilaaksiottoalueensa yläasteen kouluun kirjoittamalla 1. ja 2. hakutoiveisiin haluamansa koulun nimen.