Hakijalle

Kulosaaren yhteiskoulun peruskoululuokilla 7‒9 on mahdollista opiskella suomenkielisillä, kaksikielisillä (suomi-englanti) ja englanninkielisillä luokilla. Oppilaamme tulevat Helsingistä sekä muista kunnista.

Suomenkielisille luokille voi hakea kuka tahansa. Oppilaat otetaan omalta oppilaaksiottoalueelta, ja luokkia täydennetään muualla asuvilla oppilailla. Kaksikielisillä luokilla opiskellaan suomeksi ja englanniksi. Tavoitteena on saavuttaa erinomainen englannin kielen osaaminen tai ylläpitää jo olemassa olevaa kielitaitoa. Luokille on soveltuvuuskoe. Englanninkielisillä luokilla opiskellaan pääsääntöisesti englanniksi. Kaikki oppilaat opiskelevat myös suomea äidinkielenä tai toisena kielenä. Tärkeimmät käsitteet opitaan kahdella kielellä. Luokille on soveltuvuuskoe.

Koulun 7. luokille haetaan Helsingin kaupungin oppilaaksioton mukaisesti. Kuudesluokkalaiset saavat kouluistaan oppilastietokortin, jolla voi hakea kaksikielisille ja kansainvälisille soveltuvuuskoeluokille tai suomenkielisille luokille. Kortti palautetaan omalle luokanopettajalle. Kouluun voivat hakea myös muissa kunnissa asuvat oppilaat. Oppilas voi hakea muuhun kuin oman oppilaaksiottoalueensa yläasteen kouluun kirjoittamalla 1. ja 2. hakutoiveisiin haluamansa koulun nimen.

 

Hakeminen kaksikieliseen (englanti-suomi) ja englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle 

Lomakkeet 15.12.2020 mennessä

Helsinkiläinen:

  • täytä oman koulun Wilmassa lomake “Siirtyminen 7. luokalle” 15.12.2020 mennessä
  • jos ei ole mahdollista täyttää Wilma-lomaketta, tulosta ja täytä Siirtyminen 7. luokalle -lomake ja palauta se omalle luokanopettajalle 

Ulkopaikkakuntalainen:

Soveltuvuuskoe 26.1.2021

Palautettu lomake on samalla ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen. Kaikkien kaksikieliseen ja/tai englanninkieliseen opetukseen hakevien on osallistuttava soveltuvuuskokeeseen. Kokeessa on englannin kielen taitoa ja suomen kielen taitoa mittaavat osat. Kaksikielisten luokkien osalta molempien kielten osaaminen otetaan huomioon soveltuvuutta arvioitaessa. Englanninkielisen opetuksen osalta vain englannin kielen osuus vaikuttaa soveltuvuusarvioon. Suomen kielen osuutta käytetään suomen kielen opetusryhmän tason määrittämiseen. Koe järjestetään ti 26.1.2021 klo 9:00. Kokeen muodosta ja siitä, järjestetäänkö koe paikan päällä koululla vai sähköisesti etänä, tiedotetaan koulun kotisivulla tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, ellei se ole tarpeen etäkokeen järjestämisen vuoksi. 

Lisää tietoa aiheesta antaa apulaisrehtori Richard Cousins richard.cousins@ksyk.fi (09) 2289 1866. Hakuasiakirjoihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös koulusihteeri Tuula Laineen tuula.laine@ksyk.fi (09) 2289 1822.

 

7. -luokille hakemisesta kiinnostuneille järjestetään lisäksi avoimien ovien päivä lauantaina 21.11.2020. Vallitsevan tilanteen vuoksi myös tämä tilaisuus toteutetaan etänä ja se live striimataan YouTube kanavallamme: https://www.youtube.com/user/KSYKrules. Luvassa on infoa opiskelusta koulussamme, haastatteluja sekä videoita. Ensimmäinen info alkaa klo 10:00 ja loppuu n. klo 11:30 ja toinen vastaavanlainen info alkaa klo 12:00 ja loppuu n. klo 13:30. Tervetuloa kaikille nykyisten oppilaiden sekä tulevien oppilaiden vanhemmille ja tietenkin kaikille KSYKista kiinnostuneille oppilaille!

Järjestämme myös 15 minuutin henkilökohtaisia tutustumiskierroksia perhekunnittain niistä kiinnostuneille. Voimme toteuttaa kierroksen arkipäivisin 5.11.-15.12.2020 klo 9:00-15:30 välisenä aikana. Ajan voi sopia yläasteen vararehtorin Richard Cousinsin kanssa laittamalla sähköpostia osoitteeseen: richard.cousins@ksyk.fi. Huomioithan, että koulun tiloissa on käytettävä kasvomaskia.

 

Keskiviikkona 4.11.2020 järjestetyn etäinfotilaisuuden Google Meet -tallenne on saatavilla tämän linkin kautta: https://drive.google.com/file/d/1s3czKPJRUrXhxsbStz8izkR1k0J2qqFf/view?usp=sharing.