Mikä tiede- ja teknologialinja?

Tiede- ja teknologialinjan tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä luonnontieteistä ja antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Opiskelijat voivat painottaa opiskelussaan joko tiedettä tai teknologiaa. Linjakohtaisilla kursseilla pyritään teorian ja käytännön yhdistämiseen.  Tarjolla on yli 50 luonnontieteiden ja matematiikan kurssia. Linjan omia kursseja on tarjolla 28, joista opiskelijan tulee suorittaa  vähintään 10 kurssia. TT-linja tarjoaa tieteistä ja tekniikasta kiinnostuineille samoista asioista kiinnostuneen opiskelijayhteisön.

Opiskelussa painotetaan vierailuja, työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä sekä tietotekniikan hyödyntämistä. Teemme paljon yhteistyötä korkeakoulujen, organisaatioiden ja työelämän kanssa.  Opintojen aikana on mahdollisuus opintoretkeen ulkomailla.

Opiskelu Kulosaaren yhteiskoulussa on kaksikielistä. Tiede-ja teknologialinjalla pakolliset opinnot ovat suomenkielisiä. Valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit tarjotaan linjan opiskelijoille englantirikasteisina tai kaksikielisinä. Ylioppilastutkintoon valmistavat abikurssit tarjotaan aina suomeksi. Lue lisää KSYK:n kaksikielisyydestä.