opinnot yleislinjalla

Kulosaaren yhteiskoulun lukio on kansainvälisyyttä ja kaksikielisyyttä painottava koulu, jonka yleislinjalle otetaan vuosittain 30 opiskelijaa. Yleislinjalla pakolliset opinnot ovat suomenkielisiä. Valtakunnalliset ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot tarjotaan yleislinjan opiskelijoille pääasiassa englantirikasteisina. Ylioppilastutkintoon valmistavat opintojaksot tarjotaan aina suomeksi. Tavoitteena on akateemisen osaamisen lisäksi harjaannuttaa opiskelijoita sujuvaan englannin kielen käyttöön. Tarkemman kuvauksen kielipolitiikastamme löydät täältä. 

Kulosaaren yhteiskoulussa painotetaan englantia, yhteiskunta- ja taloustieteitä, historiaa, luonnontieteitä ja teknologiaa. Yleislinjalla ei ole erityistä sisältöpainotusta, vaan opiskelijat voivat opiskella itseään kiinnostavia aineita ja opintoja oman mielenkiintonsa mukaan suomeksi, englanniksi tai kaksikielisesti.  Tarkemmat oppiaineitten kuvaukset opintojaksoittain löydät täältä.

Laajan kaksikielisen opintotarjonnan lisäksi tarjolla on monipuolinen kielivalikoima:

A-kielinä: englanti, ranska, ruotsi, saksa, espanja, venäjä
B-kielenä: ruotsi
B2 = ranska, saksa, espanja
B3 = ranska, saksa, espanja, venäjä
Kiinan, japanin, korean ja italian alkeiskurssit vuorovuosin toteutettuna

Opinnoissa painotetaan monipuolisesti vierailuja, yhteistyöprojekteja työelämän kanssa sekä korkeakouluyhteistyötä.

Meillä opiskelet innostavassa ja kaksikielisessä akateemisessa ympäristöstä, joka antaa hyvän pohjan jatko-opintoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opinto-ohjaajilta saat apua ja tukea myös ulkomaisiin korkeakouluihin hakiessasi.