Yleistä lukio-opinnoista

Lukio-kurssit jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti lukio-opintojen aikana opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 47 lyhyen matematiikan lukijoille ja 51 pitkän matematiikan lukijoille. Syventäviä kursseja on suoritettava vähintään 10.

Kulosaaren yhteiskoulun syksyllä 2016 ja syksyllä 2017 opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua vaihtoehtoiseen tuntijakokeiluun, joka mahdollistaa suuremman valinnaisuuden lukio-opinnoissa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 30-34 kurssia. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yhteensä 24 valtakunnallista syventävää kurssia. Reaaliaineet on jaettu ympäristö- ja luonnontieteiden sekä humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden ryhmiin. Opiskelijan tulee valita molemmista ryhmistä vapaavalintaisesti vähintään 9 valtakunnallista syventävää kurssia osaksi opintojaan. Terveystiedosta ja katsomusaineista opiskelijan tulee tehdä yksi kurssi molemmista. Muissa oppiaineissa opiskelija noudattaa lukion opetussuunnitelman (2016) mukaista tuntijakoa.

Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoiden on suoritettava lisäksi viisi syventävää tai soveltavaa kurssia yhteiskuntatieteiden ja taloustieteen alalta. Linjan suorittamisesta saa erillisen diplomin.

Tiede- ja teknologialinjan opiskelijoiden on suoritettava lisäksi vähintään viisi soveltavaa kurssia luonnontieteiden, matematiikan tai soveltavien tieteiden alalta. Linjan suorittamisesta saa erillisen diplomin.

Opintojen suorittaminen ja ylioppilaskokeet

Lukiomme opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Opintojen suorittamiseen voi käyttää enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä tulee välttää. Poikkeavasta lukion suoritusajasta on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa ja laadittava opintosuunnitelma, jotta opinnot jakautuvat tasaisesti koko lukio-opintojen ajalle.

3. vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 30 kurssia

2. opiskeluvuosi: 30 kurssia

3. opiskeluvuosi: 15 kurssia

3,5 vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 25-27 kurssia

2. opiskeluvuosi: 25-27 kurssia

3. opiskeluvuosi: 15-20 kurssia

4. opiskeluvuosi: 3-5 kurssia

4. vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 23-25 kurssia

2. opiskeluvuosi: 23-25 kurssia

3. opiskeluvuosi: 20-23 kurssia

4. opiskeluvuosi: 10-15 kurssia

Viimeiselle täydelle opiskeluvuodelle suositellaan noin 15 kurssia, koska ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen on syytä varata aikaa.

Lukiokurssit valmistavat opintojen lopussa pidettäviin tutkintokokeisiin. Ylioppilastutkinto on suomeksi ja opiskelijan pitää osallistua vähintään 4 pakolliseen yo-kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Syksyllä 2020 lukion aloittavien osalta on hyvä huomoida, että yo-tutkinnon keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavilla tutkintoon kuuluu viisi koetta. Lisäksi ylioppilastutkinnon suorittamisen edellytyksenä on lukio-opintoihin kuuluvien 75 kurssin suorittaminen. Suosittelemme kaikkia opiskelijoita suorittamaan päättötodistukseen vaadittavat 75 kurssia sekä osallistumaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Suomalaisella ylioppilastutkinnolla saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisätietoa osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Jos opiskelijan suunnitelmissa on opiskella ensisijaisesti ulkomailla lukion jälkeen, suosittelemme selvittämään jo lukio-opintojen alkuvaiheessa kiinnostavien korkeakoulujen pääsyvaatimukset, sillä ne vaihtelevat maittain ja korkeakouluittain. Useimpien yliopistojen hakukelpoisuuden edellytyksenä on lukion oppimäärän suorittaminen sekä ylioppilastutkinto, jonka lisäksi koulut testaavat hakijan kielitaidon erillisellä testillä. Joissakin tapauksissa valinta perustuu lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä kielikokeen lisäksi erilliseen SAT-päättelytestiin.