Ohjaus ja tuki

Opiskelijan tuessa ja ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, eri aineiden opettajat ja myös koulun muu henkilökunta. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja. Ryhmänohjaajat tapaavat oman ryhmänsä keskiviikkoisin ryhmänohjaajan tuokiossa, jossa informoidaan opintoihin ja koulun arkeen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaaja on tavoittavissa parhaiten Wilman kautta.

Lukiossamme toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kouluvuoden aikana. Ryhmään kuuluu kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaajat, erityisopettaja sekä koulupsykologi sekä apulaisrehtorit. Opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on tukea lukiolaisten hyvinvointia sekä kehittää koulun yhteisöllisyyttä ja yleistä viihtyvyyttä. Ryhmän jäseniin voi ottaa yhteyttä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kurssimuutokset sekä opintosuunnitelmien muutokset tehdään opinto-ohjaajien kanssa. Jos opintoihin, elämään tai tulevaisuuteen liittyvät asiat mietityttävät, opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, Wilma tai sähköpostilla. Opinto-ohjaajat tavoittaa koululta pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 9 – 15 sekä perjantaisin ajanvarauksella.

Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta erilaisissa opiskelutekniikoihin liittyvissä asioissa. Hän tekee kaikille lukion aloittaville lukiseulan,  tarvittaessa tarkemman lukitestin ja siihen liittyvät lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle ja konsultoi opiskelijoita ja haluttaessa myös huoltajia luki-tuloksista. Erityisopettaja on tavattavissa koululla päivittäin.

Jos opiskelijalla on pulmia koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, päihteisiin, ajankäyttöön tai elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa, opiskelija tai hänen huoltajansa voi ottaa yhteyttä kuraattoriin. Kuraattori on tavattavissa koululla maanantaista torstaihin.

Koulupsykologi tukee ja ohjaa opiskelijaa mielenterveyteen, toimintakykyyn ja tunne-elämään liittyvissä asioissa sekä antaa psyykkistä keskustelutukea. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa opiskelijan jollekin toiselle opiskelijahuollon edustajalle tai koulun ulkopuolisen tahon piiriin. Koulupsykologi on tavattavissa koululla maanantaisin ja keskiviikosta perjantaihin.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Se koostuu
– vuosittaisista terveystarkastuksista lukion ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille
– kutsuntatarkastuksista lääkärin kanssa yhteistyössä
– rokotusohjelman mukaisista rokotuksista huolehtimisesta, tarvittaessa myös muut ns.matkailija / influenssarokotteet
– seksuaaliterveyden edistämisestä mm. ehkäisyn aloitukset
– monialaisesta yhteistyöstä mm. opiskelijahuollon, lääkärin, avopuolen ja erikoissairaanhoidon kanssa

Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaista torstaihin. Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan ajat ovat ma-pe klo 9.30 – 10.00 ja ke klo 13.00 – 13.30.

Opiskelijahuoltoryhmän sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ksyk.fi

 

RIITTA KAISTO
OPINTO-OHJAAJA, APULAISREHTORI 17C, 18E, EX-CHANGE STUDENTS 0400 808 351
JOHANNA SYDÄNMAA OPINTO-OHJAAJA  17BE, 18BC, 19BDE, 20AC 050 409 7858
TELLE KNUUTTILA OPINTO-OHJAAJA 17A, 18AD, 19AD, 20ABE 050 593 4080
TARU ALKIO ERITYISOPETTAJA   050 350 1218
MERI MIETTINEN KURAATTORI   0400 844 587

HANNA ERÄKANGAS-ALANÄRÄ

MARI ALKILA

TERVEYDENHOITAJA

TERVEYDENHOITAJA

 

050 310 5596

040 3340381

SARA GERLANDER
KOULUPSYKOLOGI   050 512 5089