Kirjalista 2019-20

A-ESPANJA

xleaa 1-3, xleaa 1-3 Acción 2
xleaa 4-6 Acción 2 + opettajan materiaali

 

B2-ESPANJA

xleab210 (kertauskurssi) Nos vemos 2

xleab21-22 Nos vemos 3-4

xleab23-27 Acción 2+ opettajan materiaali

xleab28 opettajan materiaali+ opettajan materiaali

xleab29  Opettajan materiaali

B3-ESPANJA

xleab31-34 Nos vemos 1-4 ( paperi- tai digikirja)

xleab35-38 Acción 2

xleab310 Acción 2+ opettajan materiaali

xleab311 opettajan materiaali

A-ENGLANTI

xlena1-4 Insights 1-4

xLena 5-8 Insights 5-8

xlena 9 Opettajan oma materiaali, Abilities ( Otava)

xlena10/lena10 Luova kirjoittaminen

xlena 11  Opettajan materiaali

xlena12/lena16: Opettajan oma materiaali

xlena13/lena17: Opettajan oma materiaali

xlena15 opettajan oma materiaali

xlena17 opettajan oma materiaali

ÄIDINKIELI

xLäi1-3 Jukola Tekstioppi. Joillakin kursseilla käytetään Jukolan kurssivihkoa. Mikäli kurssivihkoa tarvitaan, siitä kerrotaan kurssin alussa.

xläi 4-6 Jukola Tekstioppi. Opettajan oma materiaali. Joillakin kursseilla käytetään Jukolan kurssivihkoa. Mikäli kurssivihkoa tarvitaan, siitä kerrotaan kurssin alussa.

xläi7 Jukola Tekstioppi. Opettajan oma materiaali

xläi 8-9 Sähköinen Äly-materiaali. SKS-kustantamo http://aly.finlit.fi/opiskelijalle/

xläi 10-11 Opettajan oma materiaali

xläi13 Opettajan oma materiaali

xläi14/äi14 Opettajan materiaali

xläi16 Opettajan oma materiaali

A-RANSKA

xlraa1-6 Kirjat lainattavissa koululta.  AQA AS tai A2 French + opettajan oma  materiaali

xlraa7-9 Kirjat lainattavissa koululta. kts.yllä + opettajan oma materiaali

B2-RANSKA

xlrab21-22 Escalier 2 uuden ops:n kirja

xlrab 23  Escalier 3 uuden ops:n kirja

xlrab 24  Escalier 3 uuden ops:n kirja

xlrab25-  Escalier  4 uuden ops:n kirja

xlrab26 Escalier 4 uuden ops:n kirja

xlrab27-29 Opettajan materiaali

B3-RANSKA

xlrab31-32  Escalier 1 uusi ops

xlrab33 Escalier 2 uusi ops

xlrab34 Escalier 2 uusi ops

xlrab35 Escalier 3 uuden ops:n kirja

xlrab36  Escalier 3 uusi ops

xlrab37-  Escalier 4 uusi ops

xlrab38 Escalier 4 uusi ops

xlrab308

xlrab310

xlrab311

A-RUOTSI

xlrua1 Inne1, Finn Lectura

xlrua2-3 Inne 2-3, Finn Lectura (Huom! uusi painos 2016; vanha ei käy)

xlrua 4-6  Inne, Finn Lectura (Huom! uusi painos 2017; vanha ei käy)

xlrua7 Inne, Finn Lectura (Huom! uusi painos 2018; vanha ei käy)

xlrua8  opettajan materiaali

xlrua9   Inne 7, Finn Lectura+ opettajan oma materiaali

B-RUOTSI

xlrub 1-3 Fokus 1-3, digikirja, Otava

xlrub 4-5 Fokus 4-5, digikirja, Otava

xlrub6 opettajan oma materiaali

xlrub7 Fokus 7, digikirja, Otava

xlrub9 Fokus 7, digikirja ja opettajan materiaali

A-SAKSA

xlsaa 1-3 ilmoitetaan myöhemmin
xlsaa 4 Magazin 8, Otava, xlsaa5, xlsaa6 opettajan oma materiaali
xlsaa7 opettajan materiaali
xlsaa8 opettajan materiaali
xlsaa 9 opettajan materiaali

 

B2-SAKSA

xlsab21-22 Magazin.de 3-4 digikirja tai perinteinen (Otava)

xlsab23, xlsab25-26 Magazin.de 5-6 digikirja tai perinteinen (Otava)

xksab24 ilmoitetaan myöhemmin

xlsab27-28  opettajan materiaali

xlsab29 opettajan materiaali

B3-SAKSA

xlsab31-32 Magazin.de 1-2 digikirja tai perinteinen (Otava)

xlsab33-34 Magazin.de 3-4 digikirja tai perinteinen (Otava)

xlsab35-38 Magazin.de 5, 7-8 digikirja tai perinteinen (Otava)

xlsab 6 ilmoitetaan myöhemmin

xlsab39-311 Opettajan materiaali

B3-VENÄJÄ

xlveb31-33 Понятно 1 (Finn Lectura)

xlveb34  Понятно 2 (Finn Lectura)

xlveb35-38  Понятно 2 (Finn Lectura)

BIOLOGIA

xlbi1 Bios1 Elämä ja evoluutio, Sanomapro

xlbi2 Bios 2 Ekologia ja ympäristö, Sanomapro

xlbi3 Bios 3 Solu ja perinnöllisyys, Sanomapro

xlbi4  Bios 4 Ihmisen biologia, Sanomapro

xlbi5 Bios 5 Biologian sovellukset, Sanomapro

xlbi7  YO Biologia, Sanomapro

Filosofia

xlfi1 Idea 1 (Otava). Kurssille on mahdollista hankkia myös digitaalinen kirja.

lfi2 Idea 2 (Otava). Kurssille on mahdollista hankkia myös digitaalinen kirja.

xlfi3 Idea 3 (Otava). Kurssille on mahdollista hankkia myös digitaalinen kirja.

xlfi4 Idea 4 (Otava). Kurssille on mahdollista hankkia myös digitaalinen kirja.

xlfi5 opettajan oma materiaali

Maantieto

xlge1 Geos 1 Maailma muutoksessa, Sanomapro

xlge2  Geos 2 Sininen planeetta, Sanomapro

xlge3  Geos 3 Yhteinen maailma, Sanomapro

xlge4  Geos 4 Geomedia, Sanomapro

xlge5 YO Maantiede, Sanomapro

HISTORIA

xlhi1-2 World History – Patterns of Interaction (digital book, linkki Classroomissa), suomenkielinen oppikirja Forum 1, Otava

xlhi2  World History (digital book, linkki Classroomissa), suomenkielinen oppikirja Forum 2, Otava

xlhi3 oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

xlhi4 oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

xlhi5 oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

xlhi6/ oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

xlhi9 oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

xlhi10 oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

xlhi11 oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

xlhi13 oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

xlhi15 oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

xlhi12 Oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

KEMIA

xlke1 Mooli 1 2016 (Otava) uusi painos

xlke 2-5  Mooli 2-5 (Otava) uusi painos

lke 6 YO Kemia (Sanoma Pro)

lke 7-9 opettajan oma materiaali

MATEMATIIKKA yhteinen

xlmay1  Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 Luvut ja lukujonot, Sanoma Pro

PITKÄ MATEMATIIKKA

xlmaa2-5 Tekijä Pitkä matematiikka 2-5, Sanomapro

xlmaa6-13 Tekijä Pitkä matematiikka 6-13, Sanomapro

xlmaa14-15 Yo-kertaus Tekijä Pitkä matematiikka -digikirja, Sanoma Pro

xlmaa17 Tekijä 6 SanomaPro

Muilla pitkän matematiikan kursseilla opettajan oma materiaali.

LYHYT MATEMATIIKKA

xlmab2-8 Tekijä Lyhyt matematiikka 2-8 SanomaPro
xlmab9 Yo-kertaus Tekijä Sanomapro

MUSIIKKI

xlmu1  Musa (don’t need to be purchased)

xlmu2  Musa 2 (don’t need to be purchased)

PSYKOLOGIA

xlps1-5 Oivallus(Otava). Digitaalisen oppikirjan hankkiminen on mahdollista kursseihin 1-5.

xlps6/yh8 Opettajan oma materiaali

xlps7  Opettajan oma materiaali

xlps8  opettajan oma materiaali

xlps9 opettajan oma materiaali

SUOMI TOISENA KIELENÄ

xls21-22  Kipinä 1-2

xls23-24  Kipinä 3-4

xls25-26 Kipinä 5-6
xls28 opettajan oma materiaali
xls211 opettajan oma materiaali
xls210 Kipinä 1-2

TERVEYSTIETO

xlte1  TERVE 1 ( tai Virtaa – Uuden lukion terveystieto )

xlte2  TERVE 2

xlte3  TERVE 3

xlte4 – Virtaa – Abi kertauskirja / muu kertauskirja

USKONTO EV.LUT

xlue1 – Uusi Arkki 1: Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän uskonnot (Edita)

xlue2 – Arkki: Kirkkohistorian ja kirkkotiedon arkki  (Edita) (Koulun kirjastossa)

xlue3  Uusi Arkki 3: Maailman uskontoja

xlue4 Verso 4: Uskonto Suomessa (Sanoma pro)

xlue5 Uusi Arkki 5-6: Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa

xlue6 Uusi Arkki 5-6: Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa

USKONTO ORT.

xluo1 ilmoitetaan syksyllä

xluo2-3  Ortodoksinen raamattutieto (Railas)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

xlet1  Dialogi: tiedosta ja maailmankuvista (Koulun kirjastossa)

xlet2  Dialogi: hyvästä elämästä (Koulun kirjastossa)

xlet3  Dialogi: yksilöstä ja yhteisöstä (Koulun kirjastossa)

xlet4 sama kuin lue4 ja let4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina Tabletkoulu

xlet5 sama kuin xlue1

xlet6 sama kuin xlue6

YHTEISKUNTAOPPI

xlyh1 Jokaisen yhteiskunta – Sanoma Pro

xlyh2 Kanta 2 Taloustieto – Edita

xlyh3  Jokaisen maailma – Sanoma Pro

xlyh4  Jokaisen oikeustieto ( Pirinen-Honkanen) – Sanoma Pro

xlyh5  Abi yhteiskuntaoppi (ei pakollinen)

xlyh7  Sixten Korkman: talous ja utopia – Docendo

xlyh8 Opettajan oma materiaali

xlyh9 Opettajan oma materiaali

xlyh10 Opettajan oma materiaali

xlyh11-12  Opettajan oma materiaali

FYSIIKKA

xlfy1-7 Fysiikka 1-7  (LOPS 2016) SanomaPro

xLfy8 Opettajan oma materiaali

xLfy9 Opettajan oma materiaali

xLfy10 Fysiikka YO-kertaus, SanomaPro

BUSINESS STUDIES

xlsbs1-2 Opettajan materiaali

xlsbs3 Opettajan materiaali

xlsbs5 Opettajan materiaali