Kulosaaren yhteiskoulu työpaikkana

Me Kulosaaren yhteiskoulussa työskentelevät olemme koulutus- ja kasvatustehtäväämme sitoutuneita oman alamme ammattilaisia. Arvostamme osallistumista, tavoitteellisuutta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Oppimiskyky on meille yhtä tärkeää kuin osaaminen – meillä annetaan mahdollisuus kehittyä. Meillä on sekä suomen- että englanninkielistä opetushenkilöstöä. Meillä työskennellään motivoituneiden oppilaiden kanssa, hyvässä ilmapiirissä rennosti Kuliksen hengessä. Tarjoamme yksityisen opetusalan sopimuksen mukaisen palkan ja työmatkasetelit. Käytössämme on myös laadukas kuntosali.

Haemme nyt

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Haemme osaavaa ja innostunutta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoria vakituisesti täytettävään työhön 1.8.2019 alkaen. Työtehtävän rungon muodostaa lukion äidinkielen pakolliset kurssit. Lisäksi työhön voi sisältyä lukion valinnaisia kursseja, ja kokonaistyömäärätoiveesta riippuen joitain ylitunteja peruskoulumme puolelta. Tulet tekemään vahvaa tiimityötä opetuksen valmistelussa ja kehittämisessä kahden muun lukion äidinkielen opettajan, äidinkielen aineryhmän ja koko kouluyhteisön kanssa. Tällä hekellä kehitämme mm. yhteisopettajuutta ja monimuotoisia opiskelutapoja. Siksi toivomme sinun olevan yhteistyötaitoinen, innovatiivinen ja luova. Hallitset lisäksi erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen. Arvostamme, jos sinulla on erityistä kiinnostusta jotain äidinkielen ja kirjallisuuden osa-aluetta kohtaan ja olet siinä jo mestari, tai valmis kehittymään sellaiseksi. Opiskelijoiden kanssa toivomme sinun olevan sopivasti tavoitteelliseen opiskeluun motivoiva, mutta samaan aikaan opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiva.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV pyydetään lähettämään rehtorille sähköpostilla osoitteeseen lauri.halla@ksyk.fi viimeistään 29.3.2019. Lisätietoja rehtorilta sähköpostilla tai puhelimesta 0407353621. Kelpoisuus tehtävään määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Hakijan on pyydettäessä osoitettava lääkärintodistuksella olevansa terveydentilaltaan tehtävään sopiva. Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävään asetetaan koeaika.

Vakituiset ja määräaikaiset

Täytettävistä tehtävistä ilmoitetaan TE-palveluiden verkkosivuilla, koulun www-sivuilla ja tarvittaessa lehti-ilmoituksilla. Päätökset määräaikaisesti täytettävistä tehtävistä tekee rehtori ja toistaiseksi täytettävistä koulun johtokunta.

Sijaiset ja harjoittelijat

Lyhytaikaisia sijaisuuksia on koulussa tarjolla vaihtelevasti usein lyhyellä varoitusajalla. Voit ilmoittaa itsesi sijaislistalle lähettämällä sähköpostilla tietosi apulaisrehtorille osoitteeseen richard.cousins(a)ksyk.fi.

Otamme vastaan harjoittelijoita eri oppiaineisiin Suomesta ja ulkomailta. Osa opettajistamme on suorittanut kenttäharjoittelun ohjaajan koulutuksen. Voit tiedustella harjoittelupaikkaa rehtorilta.

Siviilipalvelus

Meillä on palveluksessamme siviilipalvelusmiehiä. Voit tutustua paikkoihin Sivarikeskuksen www-sivujen kautta ja tiedustella paikkaa rehtorilta.