Kulosaaren yhteiskoulu työpaikkana

Kulosaaren yhteiskoulu on peruskoulun luokat 7 – 9 ja lukion kattava yksityinen oppilaitos. Oppilaita peruskoulun luokilla on n. 455 ja lukiossa n. 475, sekä henkilöstöä n. 85. Koulu on erikoistunut kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi. Painotamme lisäksi yhteiskunnallisia aloja sekä luonnontieteitä. Meillä tärkeää on kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja tavoitteellinen opiskelu. Henkilöstöltämme toivomme yhteistyötaitoja, kehittävää otetta työhön sekä kykyä motivoida oppilaita hyvässä hengessä. Meillä on sekä suomen- että englanninkielistä opetushenkilöstöä. Koulussa työskennellään motivoituneiden oppilaiden kanssa, hyvässä ilmapiirissä rennosti Kuliksen hengessä. Tarjoamme yksityisen opetusalan sopimuksen mukaisen palkan ja työmatkasetelit. Käytössämme on myös laadukas kuntosali.

Haemme nyt

Lower Secondary Mathematics and Physics Teacher (English speaking)

We are looking for a full-time mathematics and physics teacher for a permanent position starting from 1st Aug 2020. Your role will be to develop students´ mathematical and scientific knowledge and skills following the Finnish curriculum in grade levels 7-9. The work consists of compulsory mathematics courses for grade levels 7-9, compulsory physics courses for grade levels 8-9 and integrated science courses for grade level 7.

We are looking for a teacher with excellent interpersonal skills, passion for developing students not only academically but also as people and inspiring methods to motivate students to learn more. To apply you must have official qualifications in both subjects.

Your work will be conducted in English. Therefore native-level English skills are required. Finnish language skills are not essential.

We offer you an interesting job in a vibrant international school community where you will be given significant autonomy to deliver your courses in a supportive environment. Positive and motivated students together with a dynamic math and science department will help you succeed in your work.

 

Lukion ja peruskoulun tietotekniikan lehtori

Haemme tietotekniikan lehtoria vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen. Tietotekniikan lisäksi tai sen sijaan sinulla on mahdollisesti myös toinen opetettava aine. Olet tietotekniikan moniosaaja, jolla on kokemusta tietotekniikan opetuskäytöstä ja käytön kehittämisestä.

Tehtävistäsi enintään puolet on opetustyötä ja loput koulun IT-pedagogiikan kehittämistä, henkilöstön kouluttamista ja IT-tukipalvelun johtamista. Opetustyö on sinulle tärkeää, koska se pitää sinut kiinni opettajien ja oppilaiden arjessa, ja auttaa ymmärtämään tietotekniikan mahdollisuuksia ja haasteita. Toivomme, että tunnet lukion ja peruskoulun käytössä olevat IT-työkalut, kuten Google-ympäristön, Microsoft-ympäristön, abitin, sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset jne. Kaksikielisessä kouluyhteisössä pärjäät myös kohtuullisesti englannin kielellä.

Onnistumista työssäsi tukee aktiivinen ja monin tavoin osaava työyhteisö, aiheesta innostunut IT-tiimi, toimiva IT-tukipalvelu, hyvät laitteistot ja ohjelmistot sekä riittävät käytössä olevat resurssit.

 

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV pyydetään lähettämään rehtorille sähköpostilla osoitteeseen lauri.halla@ksyk.fi viimeistään 7.2.2020. Lisätietoja rehtorilta sähköpostilla tai puhelimesta 0407353621. Kelpoisuus tehtävään määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Hakijan on pyydettäessä osoitettava lääkärintodistuksella olevansa terveydentilaltaan tehtävään sopiva. Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtäviin asetetaan koeaika.

Vakituiset ja määräaikaiset

Täytettävistä tehtävistä ilmoitetaan TE-palveluiden verkkosivuilla, koulun www-sivuilla ja tarvittaessa lehti-ilmoituksilla. Päätökset määräaikaisesti täytettävistä tehtävistä tekee rehtori ja toistaiseksi täytettävistä koulun johtokunta.

Sijaiset ja harjoittelijat

Lyhytaikaisia sijaisuuksia on koulussa tarjolla vaihtelevasti usein lyhyellä varoitusajalla. Voit ilmoittaa itsesi sijaislistalle lähettämällä sähköpostilla tietosi apulaisrehtorille osoitteeseen richard.cousins(a)ksyk.fi. Otamme vastaan harjoittelijoita eri oppiaineisiin Suomesta ja ulkomailta. Osa opettajistamme on suorittanut kenttäharjoittelun ohjaajan koulutuksen. Voit tiedustella harjoittelupaikkaa rehtorilta.

Siviilipalvelus

Meillä on palveluksessamme siviilipalvelusmiehiä. Voit tutustua paikkoihin Sivarikeskuksen www-sivujen kautta ja tiedustella paikkaa talous- ja hallintokoordinaattorilta.