Kulosaaren yhteiskoulun lukiolinjoille haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 18.2.-10.3.2020 alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu to 11.6 klo 12-16, pe 12.- ma 15.6.2020 klo 9-15 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 25.6.2020 mennessä tai se peruuntuu.

Koululle ei tarvitse toimittaa erillista ainevalintakorttia hakuaikana, vaan alustavat kurssivalinnat tehdään ilmoittautumisen yhteydessä 11.-15.6.2020.

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi ) 18.2.-10.3.2020. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/lukio. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa.

Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon. Vuonna 2019 yleislinjalle sisäänotettujen alin keskiarvo oli 9,23.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu 11.6. klo 12-16.00 ja 12.-15.6.2020 klo 9-15 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 25.6.2020 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjan vetäjä Tiina Lyyralta ( tiina.lyyra@ksyk.fi) tai opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta ( riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808351.

 

 

Haku englanninkieliselle linjalle

You can apply to the English Stream through the joint application system (www.opintopolku.fi) 18.2. – 10.3.2020. Enter ”Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion englanninkielinen linja” as your choice.

The selection for the English Stream is based on
- the academic grade point average of the lower secondary diploma: max. 10 points
- the entrance exam: max. 5 points

​In 2019 the admission required the minimum of 13.38/15 points (lowest academic grade point average 8.42).

The entrance exam for the English Stream will be organized on Wednesday 29.4.2020 at 2.00 pm (14.00 o’clock). Candidates do not need to enlist nor register separately for the exam nor will a separate invitation be sent. Come to the exam and bring with you official identification with a picture. The entrance exam is a prerequisite for enrollment at KSYK. The entrance exam is a test in English measuring the student’s competence in English. A student can pass the test by having a very good command of lower secondary English studies.

The results will be published 11.6.2020 on the school website. The students will also receive a letter of acceptance. New students register and select their courses for the first year at school 11.-15.6.2020 between 9 am and 3 pm. Students must accept their study place by 25.6.2020 or the offer will be cancelled.

More information from stream-coordinators Pia Skyttä (pia.skytta@ksyk.fi) or Rosa Weckström (rosa.weckstrom@ksyk.fi)  and guidance counsellor Riitta Kaisto ( riitta.kaisto@ksyk.fi), 0400-808351.

Haku tiede- ja teknologialinjalle

Tiede- ja teknologialinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 18.2.-10.3.2020. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion tiede- ja teknologialinja. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • valintakokeeseen, enintään 5 pistettä

Vuonna 2019 tiede- teknologialinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 11,78 pistettä ja alin keskiarvo 8,50.

Valintakoe järjestetään maanantaina 27.4.2020 klo 14.00Kokeeseen ei ilmoittauduta erikseen eikä siihen tule erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Koe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka pohjautuvat peruskoulun luonnontieteiden ja matematiikan sisältöihin sekä alan ajankohtaisiin teemoihin kotimaassa ja ulkomailla. Koe on suomenkielinen ja kestää 2 tuntia. Funktiolaskin on sallittu pääsykokeessa. Ota oma laskin mukaan. Kokeeseen tulee ottaa mukaan myös kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu 11.6. klo 12-16.00 ja 12.-15.6.2020 klo 9-15 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 25.6.2020 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjiltä Saku Snickeriltä ( saku.snicker@ksyk.fi)  ja Martti Sloanilta ( martti.sloan@ksyk.fi) sekä opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta ( riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.

Haku yhteiskunta- ja talouslinjalle

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 18.2.-10.3.2020. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • Valintakokeeseen, enintään 5 pistettä

Vuonna 2019 yhteiskunta- ja talouslinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 10,78 pistettä ja alin keskiarvo 8,33.

Valintakoe yhteiskunta- ja talouslinjalle järjestetään perjantaina 24.4.2020 klo 13.00-14.00 Kokeeseen ei ilmoittauduta erikseen, eikä siihen tule erillistä kutsua.  Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Harrastuneisuuden hyväksilukeminen

Valintakokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettava kirjallinen todistus koulun kansliaan mielellään ennen 21.4.2020 (tällöin kokelas saa tiedon harrastuneisuuspisteen hyväksymisestä ennen koetilaisuutta) tai viimeistään 8.5.2020.

Harrastuneisuuteen hyväksytään:

  • toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
  • toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
  • osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
  • muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella rehtorilta viimeistään 21.4.2020 osoitteesta lauri.halla@ksyk.fi

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu 11.6. klo 12-16.00 ja 12.-15.6.2020 klo 9-15 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 25.6.2020 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Ville Kohvakalta (ville.kohvakka@ksyk.fi)  ja opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta ( riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.