Englanninkieliselle linjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 23.2.-7.4.2021. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion englanninkielinen linja. Linjalle otetaan 60 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • valintakokeeseen, enintään 4 pistettä

Hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. Vuonna 2020 englanninkieliselle linjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 10,80/13p. ja alin keskiarvo 8,08.

Englanninkielisen linjan valintakoe järjestetään ma 26.4.2021 klo 13.30 Koe mittaa englannin kielen osaamista ja se vaatii myös auttavaa suomenkielen taitoa. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koe järjestetään koululla.

HUOM: Mikäli valintakoetta ei voida järjestää koululla lähikokeena, otamme käyttöön etäkokeen. Jos valintakoe järjestetään etäkokeena, lähetetään tarkemmat ohjeet etäkokeen suorittamisesta hakijoille sähköpostilla viimeistään ti 20.4.2021. Ohjeet ovat nähtävillä myös koulun kotisivulla.   

 Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden valintojen tekeminen tapahtuu to-pe 17.-18.6.2021 sekä ma 21.6.2021.  Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 1.7.2021  mennessä tai se peruuntuu. 

Lisätietoja saat linjanvetäjiltä Pia Skytältä (pia.skytta@ksyk.fi) ja Rosa Weckströmiltä (rosa.weckstrom@ksyk.fi)  sekä apulaisrehtoriRiitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.