Tekninen työ

Entisajan aseet (7. lk.) vKS1

Kurssilla perehdytään entisaikojen taisteluihin ja niissä käytettyihin välineisiin. Tarkoituksena on tehdä replika-ase, joka muutoin vastaa ominaisuuksiltaan alkuperäistä taisteluvälinettä, mutta voidaan tehdä korvaavalla materiaalilla tai alkuperäistä mukaillen. Kurssissa on numeroarviointi.

Halki, poikki ja pinoon (8. lk.) vKS5

Tuotelähtöinen opetus vapaavalintaisia materiaaleja käyttäen. Idean kartoittaminen ja suunnitelman muokkaaminen eri tieteenaloja mukaillen. Tuotteen tekeminen suunnitelman mukaisesti huomioiden, että kokonaisuus toteuttaa työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Puusta pidemmälle (8. lk.) vKS6

Puun ominaisuuksien hyväksikäyttö oman arkisen kotikäyttöön tarvittavan tuotteen valmistamiseen, ja vahvistamaan oppilaan kiinnostusta oman työn suunnitteluun. Perehdyttää käsin tekemiseen, sekä innostamaan, kokeilemaan ja keksimään uusia kodin arkisia käyttötavaroita monipuolisesti materiaaleja yhdistelemällä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Tuhat tuumaa (9. lk.) vKS12

Tuotelähtöinen opetus yrittäjyyden näkökulmasta. Idea viimeistellään valmiiksi tuotteeksi tieteenaloja ja moninaisia materiaaleja yhdistelemällä. Tietoteknisten valmiuksien käyttö ja perinteisten innovaatioiden kehittäminen yhä parempien ratkaisujen löytämiseksi ja muokkaamiseksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Metallityö (9. lk.) vKS13

Kurssilla syvennetään käsityön opetuksen tietoja ja taitoja, tutustutaan metalliin raaka-aineena ja toteutetaan oman metallityön valmistus alusta loppuun. Opetuksessa hyödynnetään käsityön menetelmiä ja tietotekniikkaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.