header image.
Our school, KSYK, its located in Kulosaari on a nice island. KiVa koulu supports our school which is absolutely a great thing. Amos

Ranska, valinnainen

A-RANSKA

Alakoulussa aloitettu pakollinen (A1) tai valinnainen (A2) kieli.

Ranska 1-8 (7-9. lk.) aRA1-8

Käsitellään monipuolisesti erilaisia teemoja mm. perheeseen, opiskeluun , matkustamiseen,
terveyteen, ympäristöön, ranskankieliseen kultuuriin ja perinteisiin liittyen. Rakenteita käydään läpi kokoavasti. tavoitteena sujuva suullinen ja kirjallinen kielitaito arkeen ja hieman vaativampiin tilanteisiin. Oppilailla mahdollisuus suorittaan ICGSE Foreign Language French - koe koulullamme 9. luokan päätteeksi. Kursseissa on numeroarviointi.

 

B-RANSKA

Yläkoulussa 7. luokalla alkava valinnainen kieli (B2).

Ranska 1-5 (7-9. lk.) bRA1-5

Käsitellään erilaisia arkielämään liittyviä teemoja mm. perheeseen, kouluun , matkustamiseen, kaupassa ja ravintolassa asiointiin, terveyteen, ranskankieliseen kultuuriin ja perinteisiin liittyen. Rakenteita käydään läpi kokoavasti. Tavoitteena hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito fraasitasolla arkisiin tilanteisiin. Kursseissa on numeroarviointi.

 

Päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa A2- tai B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytysti suoritettu.