header image.
The teachers are both nice to talk to and excellent in their job. At the same time. Roosa

Psykologia, valinnainen

Psykologia (9. luokka) vPS1

Peruskoulun valinnainen psykologian kurssi on johdatus ihmisen toiminnan, tunne-elämän ja ajattelun perusteisiin. Oppilas aktivoituu pohtimaan toimintansa ja ajattelunsa psykologisia perusteita. Lähtökohtana on psykologinen arkitieto, josta oppilaalla itsellään on jo runsaasti kokemusta. Oppilas tutustuu tiettyjen psykologian ydinkäsitteiden merkitykseen. Oppilas motivoituu tietoisesti arvioimaan, ohjaamaan ja suunnittelemaan toimintaansa ja ajatusprosessejaan: soveltamaan psykologiaa arkipäivän eri tilanteissa. Oppilas tuntee ja osaa arvioida erilaisia teorioita, selitystapoja ja näkemyksiä ihmisen toiminnan perusluonteesta. Työtavoissa painottuu avoin, keskusteleva, vuorovaikutteinen, elämän-läheinen lähestymistapa. Oppilas saa kurssista suoritusmerkinnän. Edellytyksenä suoritus-merkinnälle on läsnäolo, aktiivinen osallistuminen kurssiin ja itsearviointiin.