Muut valinnaiset

Arts & Skills weekend (9. lk.) vAS1

Viikonlopun kestävän taito-ja taideaineiden intensiivikurssin aikana kehitetään uusia taito- ja taideaineiden taitoja. Kurssin suunnittelu tapahtuu opettajien ja oppilaiden yhteistyönä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Harrastuneisuus (9. lk.) vHA1

Opiskelija suorittaa kurssin osoittamalla harrastuneisuuteensa joko koulun ulkopuolisen tahon järjestämässä harrastuksessa tai koululla toteuttamassaan näytössä. Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti, opinto-ohjaajan kanssa suoritustavasta neuvotellen. Opiskelija saa opinto-ohjaajalta ja mahdollisesti näyttöön liittyvältä aineenopettajalta ohjausta ja apua työnsä etenemiseen. Kurssi arivoidaan suoritusmerkinnällä.

Valomiestoiminta (9. lk.) vVAL1

Valomiestoimintaan pyritään 7. luokalla. Kurssisuorituksen saamiseksi opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti valomiestoimintaan koko yläasteen ajan. Kurssin aikana tutustutaan valo- ja äänitekniikkaan sekä koulun eri juhlien suunnitteluun että toteuttamiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tukioppilastoiminta (9. lk.) vTO1

Tukioppilaaksi pyritään 7. luokalla. Kurssisuorituksen saamiseksi opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti tukioppilastoimintaan koko yläasteen ajan. Pääpaino toiminnassa on uusien 7. luokkalaisten ryhmäyttämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tukioppilaat ideoivat toimintaa yhteistyössä ohjaavien opettajien kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.