header image.
The school is big and the people are very welcoming and that's one of the many reasons I like my school. Ivana

Music, valinnainen

Making Music 1-2 (8. lk.) vMU1-vMU2 

Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 8. luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän musikkikurssin. Kurssi jatkaa 7.-luokan musikkikurssista, sisältäen mm. soittamista, laulamista, kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja, käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan. Kursseista on numeroarviointi jälkimmäisen kurssin lopuksi.

Making Music 3-4 (9. lk.) vMU3-vMU4

Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 9.-luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän musikkikurssin. Kurssi sisältää mm. soittamista, laulamista, kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja, käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan. Kursseista on numeroarviointi jälkimmäisen kurssin lopuksi.

Rock/Pop Band 1 (8. lk.) vMU5 

Musikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Rock/Pop Band 2 (9. lk.) vMU6

Musikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin. Kurssi jatkuu Rock/Pop Band 1 -kurssista mutta ei vaadi aiempaa kokemusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Rock/Pop Band 3 (9. lk.) vMU7

Musiikin jatkokurssi niille, jotka haluavat edelleen edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin. Kurssi jatkuu Rock/Pop Band 2 -kurssista mutta ei vaadi aiempaa kokemusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.