header image.
There are so many people from so many different countries. Tugce

Espanja, valinnainen

A-ESPANJA

Alakoulussa aloitettu pakollinen (A1) tai valinnainen (A2) kieli.

Kurssit: 1-8 (7-9. lk.) aEA1-8

kursseissa on numeroarviointi.

 

B2-ESPANJA

Yläkoulussa 7. luokalla alkava valinnainen kieli (B2).

Espanja 1 (7. lk.) bEA1

Opitaan tervehtimään, kysymään kuulumisia sekä kertomaan perusasioita itsestä ja perheenjäsenistä espanjaksi. Tutustutaan substantiiveihin ja adjektiiveihin sekä niiden sukuun, monikon muodostukseen sekä säännöllisten verbien taivutukseen. Tutustutaan Espanjan maantieteeseen ja kulttuuriin. Harjoitellaan espanjan ääntämistä. Kurssissa on numeroarviointi.

Espanja 2-3 (8. lk.) bEA2- bEA3

Opitaan kertomaan koulusta ja oppiaineista sekä omasta päivärytmistä, vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista. Harjoitellaan suullista viestintää arkipäivän tilanteissa (esim. kahvila, elokuvateatteri, kauppa) ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä ja tekstejä. Opiskellaan eri olla-verbejä ja epäsäännöllisten verbien taivutusta sekä pronomineja. Tutustutaan espanjankielisen maailman eri maihin. Kursseissa on numeroarviointi.

Espanja 4-5 (9. lk.) bEA4-bEA5

Syvennetään espanjankielisten maiden kulttuurien tuntemusta, ja tutustutaan erilaisiin tapoihin puhua espanjaa. Laajennetaan sanavarastoa ja verbin taivutusta. Harjoitellaan ravintolassa ja hotellissa asioimista, junalipun ostoa sekä tien neuvomista. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja tulevaisuudensuunnitelmista. Kursseissa on numeroarviointi.

 

Päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa A2- tai B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytysti suoritettu.