header image.
Our school is like a second home to me. Ivana

Uskonto

Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tarkoituksena on, että oppilas tutustuu uskonnollisiin perinteisiin ja pohtii omaa elämänkatsomustaan. Uskonnonopetus on luonteeltaan pohtivaa ja keskustelevaa. Seitsemännellä luokalla paneudutaan uskontoon ilmiönä sekä tutustutaan maailmanuskontoihin. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aihepiirejä ovat kristinuskon historia ja kirkkokunnat sekä Raamattu pyhänä kirjana. Viimeisenä aiheena on etiikka, jossa pohditaan etiikan peruskysymyksiä ja arvoja.