header image.
Our school is pretty amazing. We have awesome teachers who actually make us understand stuff and make the lessons fun! Annushka

Uskonto

Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tarkoituksena on, että oppilas tutustuu uskonnollisiin perinteisiin ja pohtii omaa elämänkatsomustaan. Uskonnonopetus on luonteeltaan pohtivaa ja keskustelevaa. Seitsemännellä luokalla paneudutaan uskontoon ilmiönä sekä tutustutaan maailmanuskontoihin. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aihepiirejä ovat kristinuskon historia ja kirkkokunnat sekä Raamattu pyhänä kirjana. Viimeisenä aiheena on etiikka, jossa pohditaan etiikan peruskysymyksiä ja arvoja.