header image.
I'm glad to be one of those who got in to KSYK, it was the best thing in my life. Alli

Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Matematiikka on ajattelun väline: työkalu päätöksentekoon ja kriittiseen ajatteluun. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa.

Kahdeksannella vuosiluokalla oppilaat suorittavat matematiikan taitoja mittaavan kokeen, jonka perusteella erityisen hyvin kokeessa suoriutuneille suositellaan siirtymistä nopeammin etenevään Fast Track –ryhmään. Fast Track ryhmässä opiskelevat suorittavat peruskoulun matematiikan oppimäärän lisäksi lukion pitkän matematiikan toisen kurssin peruskoulun normaalin tuntimäärän puitteissa. Lukiokurssin suorittamisesta annetaan erillinen todistus.