header image.
Whatever help you need the school will be there for you in a way or another. I personally like the school a lot. Amos

A-Englanti

Englannin opetus vankentaa oppilaiden kiinnostusta kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia ja arvostamaan englannin kielen eri variantteja, niiden puhujia ja heidän kulttuuriaan. Tavoitteena on asianmukainen, luonnollinen ja luova kielenkäyttö. Koulun kansainvälisyys antaa mahdollisuuden käyttää englannin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Oppilaita ohjataan ymmärtämään englannin kielen merkitys globaalina lingua francana. Oppilaita valmistetaan elinikäiseen kielenopiskeluun. Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineisiin ilmiöpohjaisuutta hyödyntäen. Oppimateriaali on lähinnä englanninkielistä ja opetuskieli on englanti ja tukikieli suomi. Soveltuvuuskokeen (8. luokalla) perusteella osalle oppilaista tarjotaan mahdollisuus edetä nopeammin englannin kielen opinnoissaan. Tällöin suoritetaan lukion 1. ja 2. kurssin peruskoulun oppimäärän lisäksi. 

Native English

The goal of Native English is to expand the English program with the inclusion of voluntary courses dedicated to literature. The study of literature fosters critical reading and critical thought. Horizons are expanded through the vicarious experiences of characters and stories. Cultures are built on histories, legends and religions; literature embraces these and exposes students to these worlds. Literature strikes a balance with the immediacy of the media culture and enlarges the students’ sources of reference. Vocabulary is expanded and built through literature and writing skills are enhanced. The study of literature nurtures the imagination which in turn fosters creativity and innovation.