header image.
The teachers are both nice to talk to and excellent in their job. At the same time. Roosa

Yhteishaku

Yleistä yhteishausta  

 • Kevään 2017 yhteishaussa haetaan valtakunnallisesti syksyllä 2017 alkavaan lukiokoulutukseen tai ammatillisiin opintoihin  
 • Yhteishaku tapahtuu verkossa 21.2.2017 klo 8.00–14.3.2017 klo 15.00  
 • Opintopolku -sivustolla täytetään yksi valintalomake (opintopolku.fi)  
 • Lomakkeeseen voi merkitä 5 eri hakutoivetta. Huom. hakutoivejärjestys on sitova!
 • Yhteishaku tehdään joko koulussa opinto-ohjaajan kanssa tai huoltajan kanssa koulupäivän ulkopuolella  
 • Oppilasvalinnat suoritetaan perusopetuksessa olevien osalta päättötodistuksen numeroiden perusteella  
 • Jos soveltuvuus- tai pääsykokeita järjestetään, kutsutaan lähtökohtaisesti kaikki hakijat niihin. Poikkeustilanteissa vain osa kutsutaan kokeisiin ennakkotehtävien perusteella. Tarkista asia kunkin koulun omilta kotisivuilta.
 • Osa lukioista haluaa ainevalintakortin. Tarkista asia kunkin koulun omilta kotisivuilta. 
 • Oppilaitokset ilmoittavat valintatulokset aikaisintaan torstaina 15.6.2017  
 • Saatu opiskelijapaikka on ehdottomasti varmistettava oppilaitokseen 29.6.2017 mennessä!
 • Varasijojen voimassaolo päättyy 20.9.2017

Vapaaksi jääneille ammatillisten opintojen paikoille on kesällä 2017 lisähaku, joka alkaa aikaisintaan 16.6.2017. Lisätietoja on koulujen kotisivuilla ja Opintopolussa.


Vaihtoehtoisia opiskelupolkuja

Yhteishaun lisäksi keväällä 2017 on Opintopolussa oma hakunsa perusopetuksen lisäopetukseen (10. luokka) ja valmentavaan koulutukseen (VALMA ja LUVA). Hakuaika on 23.5-25.7.2017. Tulokset ilmoitetaan viimeistään 4.8.2017.

Näistä vaihtoehdoista voi kysyä lisää opolta tai katsoa tietoja Opintopolusta ja koulutuksen tarjoajien kotisivuilta. Yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin haettaessa oppilaan tulee itse huolehtia hakemusten täyttämisestä ja lähettämisestä ko. oppilaitoksiin kyseisten oppilaitosten hakuajan puitteissa. Opinto-ohjaajat neuvovat tarvittaessa.

 

Tiedotteet ja koulun omat lomakkeet


Studying in English

 
Upper secondary
Eiran aikuislukio, high school -line
 
 
Vocational school
Stadin ammattiopisto:Game art

 

Preparatory Education
Luva-program
City of Helsinki: Preparatory education