Principal´s Page 2.3.2016

 

Uusia avauksia Kulosaaresta


Kuluvan lukuvuoden aikana Kulosaaren yhteiskoulussa on tehty jokapäiväisen opetustyön ohessa ahkerasti töitä koulun toiminnan kehittämiseksi. Tässä lyhyt katsaus ajankohtaisiin asioihin.

KSYK kasvussa
Koulun oppilasmäärä on kasvanut viimeiset vuodet ja jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Ensi syksynä koulussa on n. 850 oppilasta ja opiskelijaa.

Lukioon Tiede- ja teknologialinja
Koulun hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan lukiossa alkaa uutena Tiede- ja teknologialinja syksyllä 2017. Linja tulee olemassa olevien linjojen rinnalle, jolloin uusia opiskelijoiden vuosittainen otto nousee 150:en. TT-linjan myötä lukion kurssitarjonta laajenee erityisesti soveltavien luonnontieteiden suuntaan. Yksi linjan tavoitteista on antaa erinomaiset jatko-opintomahdollisuudet luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen aloilla.

Koulun tilojen kehittäminen
Koulun kasvaminen edellyttää lisätilojen järjestämistä. Suunnittelemme erillisen School of Rock -nimisen musiikinopetustalon rakentamista etupihan puolelle pyöräkatoksen kohdalle. Lisäksi tullaan käyttämään autokoulun luokkatilaa läheisessä Domus-asuintalossa. Luokka R25 tulee saamaan uuden sisustuksen ensi kesän aikana.

Opetussuunnitelmia uudistetaan
Opetussuunnitelmat uudistuvat kesästä 2016 alkaen. Valtakunnallisesti uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan portaittain, mutta Kulosaaren yhteiskoulu soveltaa niitä heti niiltä osin, jotka eivät ole ristiriidassa voimassa olevan vanhan opetussuunnitelman kanssa. Uutuutena luonnontieteitä ja matematiikkaa tullaan osittain yhdistämään peruskoulussa ja lukiossa yhtenäiseksi science-opiskeluksi. Valinnaisaineisiin tulee yhteisiä kursseja peruskoululle ja lukiolle.

Tietotekniikan käyttö oppimisessa
Kuluvana lukuvuonna alkaneet verkko- ja etäkurssit tulevat jatkumaan ja lisäksi yksityisten lukioiden yhteisen Verkkolukion kautta on tarjolla opetusta. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat porrastetusti syksystä 2016 alkaen. Lukiolaiset tuovat jatkossa omat tietokoneet kouluun päivittäin. Koululla on lisäksi n. 200 kannettavaa tietokonetta ensisijaisesti peruskoulun oppilaiden käytössä.

Opinto-ohjausta vahvistetaan
Koulun opinto-ohjaajia lisätään yhdellä tämän vuoden aikana. Uusissa opetussuunnitelmissa tulevat entisestään korostumaan työelämä- ja korkeakoulunyhteistyö, joihin ohjaamme entistä enemmän huomiota.

Liikkuva koulu
Koululaisten arkiliikuntaa tukeva Liikkuva koulu –toiminta laajenee kaikkiin Suomen peruskouluihin ja osaan lukioista. Myös Kulosaaren yhteiskoulu tulee kannustamaan oppilaitaan liikunnallisempaan elämäntapaan esim. käyttämällä toiminnallisempia opetusmenetelmiä, järjestämällä opetusta luokkahuoneiden ulkopuolella, kannustamalla välituntiliikuntaan sekä lisäämällä liikuntakursseja ja –kerhoja.

Uusi lukio – uskalla kokeilla –ohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ohjelman, jossa ajanmukaistetaan lukion oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä sekä annetaan mahdollisuus laajempaan valinnaisuuteen reaaliaineissa. Kulosaaren yhteiskoulu tullee hakemaan mukaan ohjelmaan.

Uusi johtokunta
Nykyisen johtokunnan kausi päättyy kuluvaan lukuvuoteen. Koulun hallitus valitsee uuteen johtokuntaan viisi vanhempien edustajaa ja heille varajäsenet seuraavan kolmen lukuvuoden ajalle. Vanhempien kiinnostusta tähän vastuulliseen ja kiinnostavaan koulun kehittämisen näköalapaikkaan tullaan tiedustelemaan kevään aikana.

Seuraavan lukuvuoden työpäivät
Koulun johtokunta on päättänyt seuraavan lukuvuoden työpäivät. Lukuvuosi alkaa ma 15.8.2016. Abeilla eräät syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmentavat kurssit alkavat kuitenkin intensiivipäivillä jo 10.8.2016. Tarkat päivämäärät löytyvät Wilman tiedotteista.

KSYK-tuotteita nettikaupasta
Koulu avaa kevään aikana yhteistyökumppanin kanssa nettikaupan, josta voi jatkossa tilata erilaisia KSYK-aiheisia vaatteita ja muuta tavaraa.

Oppilas- ja opiskelijaotto
Seuraavien 7. luokkalaisten nimet julkistetaan 15.3.2016. Kouluun mahtuu n. 150 uutta oppilasta. Lukion opiskelijaotto on 128 uutta opiskelijaa. Lukion markkinointia on vähennetty, millä pyritään kohtuullisiin hakijamääriin ja keskiarvorajoihin, jotta paikka oman koulun lukiossa olisi tarjolla mahdollisimman monelle sitä haluavalle KSYK:n ysiluokkalaiselle. Uusien lukiolaisten nimet julkistetaan 16.6.2016.