Tiedote yksityiskoulujen rahoituksesta

Yksityiskoulujen Liitto ry

5.3.2015

TIEDOTE

Helsingin opetustoimen johtaja Rauno Jarnila esittää 4.3.2015 YLE-uutisten kautta virheellisiä väitteitä Helsingissä sijaitsevien yksityisten sopimuskoulujen rahoituksesta. Tilanne on toisinto syksyltä 2012 hieman ennen kuntavaaleja, jolloin Jarnila teki vastaavan ulostulon YLE:n kautta. Tällöin muut tiedotusvälineet korjasivat alkuperäisen uutisen harhaanjohtavan sisällön ja Helsingin opetuslautakunta muutti päätökseensä Jarnilan laatiman asiaa koskevan esitystekstin.

Opetustoimen johtaja Jarnila väittää, että Helsingin yksityiset sopimuskoulut saavat jopa lähes 3000 euroa enemmän rahaa oppilasta kohti, kuin jos ne olisivat kaupungin omia kouluja. Hän vaatii myös rahoitusjärjestelmän muutosta, jotta koulujen eriarvoistuminen lakkaisi. Jarnilan esittämät luvut ovat virheellisiä ja mielikuvituksellisia.

Todellisista kustannuseroista yksityisten sopimuskoulujen ja kaupungin koulujen välillä on kaksi viimeaikaista tutkimusta. Helsingin kaupunginhallitus teetti keväällä 2014 tutkimuksen vuoden 2012 kustannuseroista. Kaupungin tekemän tutkimuksen mukaan yläasteikäisen oppilaan kustannus kaupungin omassa koulussa oli keskimäärin 9277 euroa, kun sen yksityisessä sopimuskouluissa oli keskimäärin 7867 euroa. Ero on siis n. 18 %. Konsulttiyhtiö KPMG:n tekemän tutkimuksen mukaan yksityisten sopimuskoulujen kustannukset vuosina 2004 - 2010 olivat 9 % kaupungin kouluja edullisemmat ilman kiinteistökustannuksia ja oppilasaineksen erot oikaistuina. Lain mukaan yksityiskoulut ovat taloudellista voittoa tavoittelemattomia ja käyttävät siksi saamansa rahoituksen kokonaisuudes-saan toimintaansa.

Yksityiset sopimuskoulut ja kaupungin koulut noudattavat samoja valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden palkkakustannusten rakenne on lähes identtinen. Sopimuskoulut toimivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähikouluina osana Helsingin peruskouluverkkoa. Jarnila esittää luvuillaan, että sopimuskoulujen tulisi toteuttaa kaupungin omien koulujen kanssa samanlaiset lakisääteiset tehtävät jopa lähes puolet kaupungin kouluja edullisemmin. Se ei ole realistista eikä tasa-arvoista. Jo nyt Helsingin kaupunki säästää vuosittain n. 7 miljoonaa euroa sillä, että kolmasosa helsinkiläisistä yläasteen oppilaista käy koulunsa kaupungin omia kouluja edullisemmissa yksityisissä sopimuskouluissa, muissa yksityiskouluissa ja valtion kouluissa.

Yksityiskoulujen valtiolta saama rahoitus, eli kotikuntakorvaus, on tarkoitettu peruskouluopetuksen järjestämiseen. Vastaavan laskennallisen valtionosuuden saa myös Helsingin kaupunki. Helsingin päätöksentekijöiltä voidaankin kysyä mihin rahoitus ohjautuu, jos se ei mene kohteeseensa, eli kouluille.

Lisätiedot Yksityiskoulujen Liiton työvaliokunta:
Aki Holopainen, aki.holopainen@munkka.fi / 050 357 0513; Lauri Halla; Jussi Sutinen; Jukka Tanska

KPMG:n tutkimus: www.yksityiskoulut.fi/page/3/; Syksyn 2012 mediapaketti www.yksityiskoulut.fi/