Rehtorien tervehdys

Kestävä oppiminen on sitä, ettei tietojen ja taitojen kartuttaminen kuluta sosiaalisen kasvun voimavaroja eikä heikennä tämän hetken ja tulevaisuuden hyvinvoinnin edellytyksiä. Kestävä oppiminen on myös sitä, että saavutetut tiedot ja taidot eivät jää pinnalliseen muistiin, joka tyhjennetään koepaperille, vaan että ne muodostavat ikuisen perustan, jonka varaan uutta oppimista voi rakentaa. Kestävä oppiminen ei siis painota tämän hetken tietoa, vaan sellaisia arvoja, taitoja ja ominaisuuksia, joiden varaan voidaan rakentaa loppuelämän kestävä ikuisen oppimisen prosessi. Kestävä oppiminen ei ole vain yhden ihmisen kehittymistä, vaan myös yksilön ja yhteisön yhteistä sosiaalista kasvua. Kestävä oppiminen ei tapahdu minkään kustannuksella, koska se tuo lisäarvoa koko vaikutuspiiriinsä.

Kestävää oppimista arvioidaan pääosin muuten kuin arvosanoilla. Toki akateemisten tietojen karttuminen ja niiden pukeminen arvosanojen muotoon on yksi tärkeä osa arviointia. Mutta vähintään yhtä tärkeää on fyysinen ja psyykkinen terveys, hyvänolon tunne, motivaatio ja innostus opiskelua ja elämää kohtaan, sekä sosiaaliset kontaktit. Kestävän oppimisen päättöarvioinnin voi jokainen kirjoittaa vasta elämäkertaansa vuosikymmenien kuluttua.

Lukuvuonna 2017 – 2018 kehittämistyömme suuntautuu arviointimenetelmiin, laaja-alaiseen oppimiseen ja vaikuttamiseen, sekä hyvinvointiin ja yhteishenkeen. Arvioinnin kehittämisellä pyrimme löytämään uusia keinoja rakentaa oppimisesta aiempaa kestävämpää ja motivoivampaa. Peruskoulun ja lukion ilmiöoppimisen integroiminen entistä enemmän osaksi jokapäiväistä toimintaa sekä yhteisöpalvelun kehittäminen tekevät oppimisesta laaja-alaisempaa, sosiaalisempaa ja vaikuttavampaa. Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemisella teemme koulusta ja kouluvuosien elämästä mukavamman kokemuksen.

Lukuvuosi tuo paljon uutta. Sekä peruskoulussa että lukiossa opiskellaan valtaosin uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Lukiossa aloittaa uutena Tiede- ja teknologialinja, joka täydentää ja tasapainottaa koulumme erikoistumisaloja myös luonnontieteiden suuntaan. Kaikilla neljällä lukiolinjalla on nyt vetäjänsä, joiden vastuulla on linjojen ominaispiirteiden vahvistaminen ja yhteyksien luominen. Lukiolinjojen erikoistumisen hyödyt pyrimme heijastamaan myös peruskoulumme toimintaan.

Jälleen muutamalla kymmenellä opiskelijalla kasvanut koulumme on saanut lisää tiloja käyttöönsä. Musiikkitalo School of Rock valmistui ennen lukuvuoden alkua, Seurakuntasalin säännöllisestä käytöstä on luovuttu, mutta Domuksesta käytössämme on aiemman kahden sijaan kolme opiskelutilaa. Päärakennuksemme seinien sisällä entiset musiikinopetustilat on muutettu luonnontiedeopetukseen paremmin soveltuviksi. Lisäksi kasvanut opinto-ohjaus ja hallinto ovat saaneet uutta toimistotilaa.

Voimme ylpeänä ilmoittaa, että tänäkin lukuvuonna meillä on koossa koulumaailman Dream Team. Se koostuu erittäin motivoituneista ja mukavista oppilaista ja opiskelijoista, oman alansa opetuksen huippuammattilaisista sekä koulun hallinto- ja tukipalveluita pyörittävistä ja kehittävistä asiantuntijoista.

Me Kulosaaren yhteiskoulun opettajat ja muu henkilökunta lupaamme tehdä parhaamme jokaisen oppilaan kehittymisen eteen. Haastamme jokaisen oppilaan ja opiskelijan tekemään parhaansa oman hyvän tulevaisuutensa eteen innostumalla koulusta ja tukemalla myös kaikkien muiden kehittymistä. Yhdessä teemme koulustamme parhaan meille kaikille!

On ilo olla osa kaikkea tätä. On ilo olla Kulosaaren yhteiskoulussa!

Innostavaa kestävän opiskelun lukuvuotta 2017 - 2018!

Lauri Halla , rehtori

Minnariitta Raitio, apulaisrehtori

Richard Cousins, apulaisrehtori