header image.
The school is big and the people are very welcoming and that's one of the many reasons I like my school. Ivana

Kaksikielisyys Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa

 

Kaksikielisyys on osa lukiomme arkipäivää. Tarjoamme kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuden kaksikieliseen opiskeluun huomioiden kuitenkin valmistautumisen ylioppilaskirjoituksiin.

Useista eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevat oppilaat, opiskelijat ja opettajat sekä monipuolinen kieltenopetus luovat Kulosaaren yhteiskoulusta monikielisen kouluyhteisön, jonka yhteiset toimintakielet ovat suomi ja englanti. Koulun tapahtumat, juhlat ja muut tilaisuudet toteutetaan suomeksi, englanniksi tai kaksikielisesti. Virallisempi tiedottaminen tapahtuu suomeksi ja englanniksi.

Kielipainotus vaihtelee eri linjoilla alla olevan taulukon mukaisesti.  Kielipainotus vaihtelee eri linjoilla alla olevan taulukon mukaisesti. Valtakunnallisten syventävien kurssien ensisijainen kielipainotus linjoittain sekä linjojen tarjoamien koulukohtaisten kurssien kielipainotus on tummennettu.

  Yleislinja YT-linja TT-linja English stream
Pakolliset f f f ef
Valt.kun.syventävät fe/ef fe/ef fe/ef fe/ef
Koulukohtaiset kurssit fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e
Abikurssit f f f f

 

Kaksikielisyys eri kursseilla:

  - f suomenkielinen opetus
  - fe englantirikasteinen opetus: 80 % suomeksi / 20 % in English
  - ef kaksikielinen opetus: 33 % suomeksi / 33 % valittava / 33 % in English
  - e in English, for matriculation exams vocabulary/concepts in Finnish, too

Poikkeukset:

Yhteiskuntaopin suomalainen yhteiskunta (Lyh1) tarjotaan kaikille fe-kurssina ja Suomen lakitiedon kurssi (Lyh4) toteutetaan f-kurssina.

Suomen historian kurssi (Lhi5) on f-kurssi.

Elämänkatsomustiedon pakolliset kurssit opetetaan fe-kursseina mikäli opiskelijoita ei ole tarpeeksi kahteen ryhmään. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (Lue5) /Kulttuurit katsomuksen muovaajina(Let4)-kurssi toteutetaan f-kurssina.