Hakeminen lukioon

Kulosaaren yhteiskoulun lukiolinjoille haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 20.2.-13.3.2018 alla olevien ohjeiden mukaisesti. Koululle ei tarvitse toimittaa erillista ainevalintakorttia hakuaikana, vaan alustavat kurssivalinnat tehdään ilmoittautumisen yhteydessä 14.-19.6.2018.

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi ) 20.2.-13.3.2018. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/lukio.

Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon.

Haku englanninkieliselle linjalle

Englanninkieliselle linjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 20.2.-13.3.2018. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion englanninkielinen linja.

Valinta englanninkieliselle linjalle perustuu

- Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä

- Valintakokeeseen, enintään 5 pistettä

Valintakoe englanninkieliselle linjalle järjestetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 14.30. Kokeeseen ei ilmoittauduta erikseen, eikä siihen tule erillistä kutsua. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ottamalla mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle. Koe on englanninkielen koe, joka mittaa monipuolisesti kielen osaamista. Siinä voi menestyä hallitsemalla erinomaisesti peruskoulun englannin kielen oppimäärän sekä auttavasti suomen kieltä. 

Haku tiede- ja teknologialinjalle

Tiede- ja teknologialinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 20.2.-13.3.2018. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion tiede- ja teknologialinja.

Valinta tiede- ja teknologialinjalle perustuu

- Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä

- Valintakokeeseen, enintään 5 pistettä

Valintakoe tiede- ja teknologialinjalle järjestetään maanantaina 23.4.2018 klo 14.30. Kokeeseen ei ilmoittauduta erikseen, eikä siihen tule erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ottamalla mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koe mittaa luonnontieteiden ja matematiikan osaamista. OTA OMA LASKIN MUKAAN KOKEESEEN! 

Haku yhteiskunta- ja talouslinjalle

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 20.2.-13.3.2018. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja.

Valinta linjalle perustuu

-peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä

-Valintakokeeseen, enintään 5 pistettä

Valintakoe yhteiskunta- ja talouslinjalle järjestetään perjantaina 27.4.2018 klo 13.30. Kokeeseen ei ilmoittaudu erikseen, eikä siihen tule erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ottamalla mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta.

Valintakokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettu kirjallinen todistus koulun kansliaan mielellään ennen 27.4.2018 (tällöin kokelas saa tiedon harrastuneisuuspisteen hyväksymisestä ennen koetilaisuutta) tai viimeistään 11.5.2018.

Harrastuneisuuteen hyväksytään
- toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
- toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
- osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
- muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella rehtorilta ( lauri.halla@ksyk.fi ) viimeistään 25.4.2018.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetään hyväksymiskirje. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu to 14.6 klo 12-15, pe 15.- ma 18.6.2018 klo 9-15 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 28.6.2018 mennessä tai se peruuntuu.