9-luokan TET

9-luokkalaisten TET eli työelämään tutustumisviikko.