header image.
We become a family day by day. Dabin

YO-tutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen tai suomi toisena kielenä - koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe ( ts. A-kieli tai pitkä matematiikka). Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen yo-koetta. Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Onkin suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa syventäviä ja soveltavia kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa maksimissaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilastutkinto on sähköistynyt asteittain syksystä 2016 alkaen. Tarkempi aikataulu sähköistymisestä on löydettävissä täältä

Tarkempia ylioppilaskirjoituksiin liittyviä ohjeita on ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulla www.ylioppilastutkinto.fi.

 Kevään 2018 YO-kirjoituksiin on ilmoittauduttava ke 23.11.2017 mennessä ja syksyn 2018 ilmoittautuminen päättyy 30.5.2018.

Syksyn 2017 ylioppilastutkintoinfo pidetään ke 23.8.2017 klo 14.20-15 keskushallissa sekä kevään 2018 ylioppilastutkintoinfo pidetään ke 24.1.2018 klo 14.20-15 keskushallissa.

Lukion ykkösten huoltajille YO-tutkinnosta ja jatko-opinnoista 14.3.2018 pidetyn vanhempaillan materiaalit:

Jatko-opinnot vanhempainilta 14.3.2018

Vanhempainilta ykköset kevät 2018