header image.
Whatever help you need the school will be there for you in a way or another. I personally like the school a lot. Amos

Opiskelu lukiossa

Kulosaaren yhteiskoulu on yleislukio, joka painottaa kansainvälisyyttä ja kieliä, kaksikielisyyttä, yhteiskunta- ja taloustieteitä, viestintää ja mediaa sekä luonnontieteitä. Lukiossa on yleislinja, yhteiskunta- ja talouslinja, englanninkielinen linja sekä tiede-ja teknologialinja. 

Lukion yleislinjalla opiskelijat opiskelevat pakolliset kurssit suomeksi ja englanninkielisellä linjalla opiskellaan pakolliset kurssit englanniksi.Yhteiskunta-ja talouslinjalla sekä tiede-ja teknologialinjalle pakolliset kurssit opiskellaan suomeksi. Yleislinjalla ja yhteiskunta- ja talouslinjalla valtakunnallliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit opiskellaan englantirikasteisesti. Tiede-ja teknologia linjan opiskelijoille valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit tarjotaan englantirikasteisesti tai kaksikielisesti. Englanninkielisellä linjalla ko. kurssit opiskellaan kaksikielisesti. Ylioppilastutkintoon valmentavat abikurssit ovat kaikille suomenkielisiä. 

Mitä englantirikasteisuus ja kaksikielisyys käytännössä tarkoittaa?

Englantirikasteisilla kursseilla opetus on pääsääntöisesti suomeksi, mutta opetusta rikastetaan englanninkielisillä materiaaleilla. Oppikiirjat on kuitenkin suomeksi. Kaksikielisillä kursseilla opetuksessa käytetään sekä suomea että englantia. Opetus ja lisämateriaalit on useimmiten englanniksi, mutta oppikirjat ovat pääsääntöisesti suomeksi. Opiskelijalla on kuitenkin mahdollisuus saada osa oppikirjoista myös englanniksi. Kotitehtävät, projektit ja kokeet opiskelija voi tehdä valitsemallaan kielellä. 

Opiskelu lukiossa

Lukiossamme on käytössä 5-jaksojärjestelmä. Jakson aikana opiskellaan keskimäärin 5-7 ainetta. Jakson lopussa on 6-päiväinen koeviikko, jonka aikana pidetään kokeet jakson aikana opiskelluista aineista. Arvioinnit opiskelluista kursseista on nähtävissä Wilmassa seuraavassa jaksossa.

Ajankohtaisista tapahtumista tai opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan Wilman kautta. Wilmasta löytyy myös lukujärjestykset ja sen kautta saa parhaiten yhteyden koulun henkilöstöön. Wilman lisäksi tietoa opiskeluista ja muista ajankohtaisista tapahtumista saa viikoittaisessa ryhmänohjaustuokiossa.

Tarkempia tietoja koulumme toimintatavoista, opiskelusta ja sen suunnittelusta sekä lukuvuoden aikatauluista löytyy sivun vasemman laidan linkeistä.