header image.
Our school is like Hogwarts from Harry Potter. Ivan

Venäjä B3-kieli (VEB3)

B3-kieli on lukiossa alkava uusi kieli. Kurssit suoritetaan pääasiassa numerojärjestyksessä, koska seuraava kurssi pohjautuu edeltävän kurssin aikana opittuun sanastoon ja rakenteisiin.

VEB31 Tutustumme uuteen kieleen
Kurssin painopisteenä on kirjaimiston oppiminen sekä perehtyminen ääntämiseen ja intonaation. Tutustutaan venäläiseen tapakulttuuriin. Tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen ja esittely. Numeroarviointi.

VEB32 Keskustelukulttuuri
Kyläily–ja ruokailukulttuuriin liittyvät tavat. Viikonpäivät ja viikkosuunnitelmat. Numeroarviointi.

VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset
Erilaiset pelit, musiikkiharrastus, matkustaminen ja kulkuneuvot. Vuodenajat, kuukaudet, päivämäärät. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mielipiteen ilmaisemista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi.
VEB34 Seurustelu ja asioiminen
Tutustutaan lomakaupunkiin Pietarin eteläpuolella. Sää. Suomalaiset ja venäläiset tavat. Suunnistaminen kaupungissa.
Kaupassa käynti. Numeroarviointi.

VEB35 Ennen ja nyt
Tällä venäjän kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä nuoren että yhteiskunnan kannalta. Lisäksi tarkastellaan venäläisen ja suomalaisen arkielämää ja juhlia. Kieliopista tutkitaan substantiivien monikon sijoja ja verbien aspekteja. Numeroarviointi.

VEB36 Luonto ja turismi
Kesän vietto mökillä, luontoretket. Tutustutaan Moskovaan ja Suomi-näyttelyyn Moskovassa sekä hotelliasumiseen. Numeroarviointi.


VEB37 Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä ovat venäläinen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Numeroarviointi.

VEB38 Yhteinen maapallomme
Kurssin aihepiirejä ovat Suomen ja Venäjän yhteiskuntiin liittyvät asiat sekä maapallon nykytilaan liittyvät teemat. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä. Numeroarviointi.

VEB312 Abikurssi
Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki edeltävät kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Numeroarviointi.