header image.
KSYK is so cozy. It's not just like a second home to me, it is my second home. Roosa

Saksa B2-kieli (SAB2) ja B3-kieli (SAB3)

Yläkoulussa alkanut saksa jatkuu lukiossa B2-kielenä. Mikäli haluat vahvistaa peruskoulun kielipohjaasi, voit aloittaa joko alkavan saksan SAB31- tai SAB32-kurssilla. Varsinainen SAB2-saksan opetus alkaa kurssilla SAB21, joka pidetään yhdessä SAB33-kurssin kanssa. Lukiossa saksan kielen opiskelunsa aloittavat opiskelijat aloittavat kurssista SAB31. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua
Viestintäosaaminen: esittelyyn ja tutustumiseen liittyvät viestintätilanteet. Teemoina ovat hyvinvointi ja turvallisuus sekä oma lähipiiri, elin- ja opiskeluympäristö. Numeroarviointi.

SAB32/20 Näin asiat hoituvat
Kurssilla painopisteenä on viestintäosaamisen kehittäminen. Teemoina ovat matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet. Opetellaan terveyteen ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyviä vuorovaikutustilanteita. Numeroarviointi.

SAB21/SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä mielipiteen ilmaisua. Kurssin aikana laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi.

SAB22/SAB34 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Painotetaan edelleen puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi.

SAB23/SAB35 Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat terveys ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi.

SAB24/SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Tavoitteena on osata kertoa suullisesti ja kirjallisesti mm. omista toiveista ja suunnitelmista. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Numeroarviointi.

SAB25/SAB37 Kulttuuri
Tavoitteena on osata ilmaista itseään mahdollisimman monipuolisesti. Laajennetaan ilmaisua kulttuurin eri osa-alueille. Aihe-piireinä voivat olla kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Numeroarviointi.

SAB 26/SAB38 Yhteinen maapallomme
Tavoitteena on oppia tuntemaan yhteiskunnan toimintaa sekä omassa maassa että saksankielisissä maissa. Kurssilla laajennetaan talouteen, yhteiskuntaan, politiikkaan ja ympäristöön liittyvää sanavarastoa. Numeroarviointi.

SAB 27/SAB 39 Tiede ja tekniikka
Tavoitteena on oppia tuntemaan eri tieteenaloja ja laajentaa tieteeseen, tutkimukseen sekä tutkimukseen liittyvää sanavarastoa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja vankennetaan kirjallista ilmaisua. Numeroarviointi.

SAB 28/SAB310 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssin aihepiireinä luonto ja siihen suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä. Kurssin aikana harjoitellaan yo-tehtäviä. Numeroarviointi.