header image.
I think ksyk is a excellent school because the teachers are very good and the level of teaching is very good and diverse. Marcus

Ranska B2-kieli (RAB2) ja B3-kieli (RAB3)

Yläasteella alkanut ranska jatkuu lukiossa B2-kielenä. Mikäli haluat vahvistaa peruskoulun kielipohjaasi, voit aloittaa lukiossa alkavan ranskan RAB31 tai RAB32 -kurssilla.

Varsinainen B2-ranskan opetus alkaa kurssilla RAB21, joka pidetään yhdessä RAB33- kurssin kanssa. Lukiossa ranskan opiskelun aloittavat eli RAB3-kielen opiskelijat ottavat kurssit RAB31:stä alkaen.

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, koska seuraava kurssi pohjautuu edeltävän kurssin aikana opittuun sanastoon ja rakenteisiin. Kursseja ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti, koska suullinen näyttö vaikuttaa osaltaan kurssin arvosanan määräytymiseen. Painopiste on kommunikatiivisuudessa.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua
Ensimmäisessä kurssissa saavut Pariisiin. Tutustut ranskalaiseen perheeseen, sen elämään ja Pariisin nähtävyyksiin. Opit tervehtimään, kysymään tietä, asioimaan kaupassa ja käymään yksinkertaisen puhelinkeskustelun. Käyt elokuvissa ja ravintolassa ja opit itsekin tekemään tilauksen sekä keskustelemaan elokuvista ja filmitähdistä. Numeroarviointi.

RAB32/RAB20 Näin asiat hoituvat
Käyt kielikurssilla ja tapaat nuoria eri maista. Opit keskustelemaan harrastuksista, työstä ja vapaa-ajan vietosta. Teet ostoksia ja asioit asemalla ja postissa. Numeroarviointi.

RAB33/RAB21 Vapaa aika ja harrastukset
Opit kertomaan mm. harrastuksista, matkoista ja retkistä menneessä aikamuodossa sekä selviytymään sairauden sattuessa lääkärillä käynnistä. Numeroarviointi.

RAB34/RAB22 Meillä ja muualla
Oma maa ja kotiseutu. Suomen ja Ranskan kulttuurin eri alueita, maantiede, historia ja nykyaika, elinkeinoelämä. Numeroarviointi.

RAB35/RAB23 Ennen ja nyt
Pohditaan elämän suuria kysymyksiä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Keskustelua käydään työstä ja vapaa-ajasta, iästä ja terveydestä, matkoista ja lemmikeistä. Numeroarviointi.

RAB36/RAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat

Perehdytään ranskalaiseen koulujärjestelmään ja opitaan kertomaan suomalaisista kouluoloista ja omasta koulunkäynnistä. Tehdään tulevaisuudensuunnitelmia. Numeroarviointi.

RAB37/RAB25 Kulttuuri
Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämän eri lohkoja: kirjallisuus, runous, musiikki, elokuva, taiteet, muodit, viestimet valikoidusti. AS- level kokeeseen osallistuville pakollisesti kirjallisuuspainotteinen kurssi. Numeroarviointi.

RAB38/RAB26 Yhteinen maapallomme
Suomen ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toiminta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Numeroarviointi.

RAB39/RAB27 Tiede ja tekniikka
Ranskan ja ranskankielisten maiden tiede-elämää, tekniikkaa, teknologiaa ja talouselämää. Tieteen, talouden ja tekniikan peruskäsitteitä. Numeroarviointi.

RAB310/RAB28 Luonto ja kestävä kehitys
Luonto, luonnonilmiöt, luonnontieteet ja kestävä kehitys, maapallon reunaehdot. Kansainväliset järjestöt. Numeroarviointi.

RAB311/RAB29 Suullinen kurssi
Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia työtapoja, joiden avulla harjoitetaan opiskelijoiden kielellistä kompetenssia. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Työskentely tapahtuu lähinnä pareittain tai pienissä ryhmissä. Sujuvuutta ja viestintätapoja harjoitetaan keskusteluissa ja pienissä suullisissa esityksissä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssi on pakollinen A-level ja AS-level tutkintoihin tähtääville. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAB312/RAB210 Abikurssi
Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua ao. kielen ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.