header image.
The students are very nice and friendly, and the teachers are funny and helpful. Ivana

Ranska A-kieli (RAA)

Suoritusjärjestys
Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Mahdollisista poikkeamista tai itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua.

A-ranskan kurssit valmentavat opiskelijaa suoriutumaan sekä suomalaisesta ylioppilastutkinnosta että Cambridgen yliopiston AS- ja A-level kokeesta ranskan kielessä että DELF-tutkinnosta (2 tasoa, tasot B1-2: Ranskan opetusministeriön hyväksymä virallinen tutkintokokonaisuus ranskasta vieraana kielenä http://www.ciep.fr/en/delfdalf/index.php); jälkimmäisten kielikokeiden osalta saattaa olla kurssikohtaisia tarkennuksia sisältöihin ja suoritusvaatimuksiin.

PAKOLLISET KURSSIT

RAA1 Nuori ja hänen maailmansa
Kerrataan peruskoulussa opittua sanasto ja rakenteita. Aihepiireinä tutustuminen, jokapäiväinen elämä ja siihen liittyvät tilanteet, Ranskan alueiden erityispiirteet, matkailu, lomanvietto. Numeroarviointi.

RAA2 Viestintä ja vapaa-aika
Arkeen ja vapaa-aikaan liittyvät asiat, kuten ruokailu, työ, terveys ja kuluttaminen sekä harrastukset. Lapsuuteen, perheeseen ja koulunkäyntiin liittyvät muistot, loma- ja matkakokemuksia. Numeroarviointi.

RAA3 Opiskelu ja työ
Opiskelu, nuorisokulttuuri, vapaa-aika, työ- ja yritysmaailma. Cv ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Ranskan sekä ranskankielisten maiden yhteiskuntien tuntemusta, frankofonia ja frankofilia; Suomen yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista elämää ranskaksi. Ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Numeroarviointi.

RAA5 Kulttuuri
Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää. Ajankohtaisia aiheita ranskankielisessä maailmassa esim. lehtiartikkelien kautta. / AS- tai A-level kokeeseen osallistuville pakollisesti kirjallisuuspainotteinen kurssi. Numeroarviointi.

RAA6 Tiede, talous ja tekniikka
Ranskan ja ranskankielisten maiden tiede- ja talouselämää, tekniikkaa, teknologiaa ja viestintää. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAA7 Luonto ja kestävä kehitys
Luonto, luonnonilmiöt, luonnontieteet sekä kestävä kehitys. Kurssilla käytetään mahdollisimman paljon ranskaa, mutta myös suomea ja englantia tarpeen mukaan. Numeroarviointi.

RAA8 /RAB29 / RAB311 Suullinen kurssi
Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia työtapoja, joiden avulla harjoitetaan opiskelijoiden kielellistä kompetenssia. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Työskentely tapahtuu lähinnä pareittain tai pienissä ryhmissä. Sujuvuutta ja viestintätapoja harjoitetaan keskusteluissa ja pienissä suullisissa esityksissä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssi on pakollinen A-level ja AS-level tutkintoihin tähtääville. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAA9 Abikurssi
Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua ranskan ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ranskan pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.