header image.
In this school I learned what friendship truly means. Aasma

Ortodoksinen uskonto (UO)

PAKOLLISET KURSSIT

UO1 Ortodoksinen maailma
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ortodoksisen kirkon synnyn ja historian sekä näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua. Keskeisinä sisältöinä ovat varhaiskirkko, Bysantin aika, idän ja lännen kirkon ero, Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot, orientaaliset kirkot ja lännen kirkot. Numeroarviointi.

UO2 Uskonoppi ja etiikka
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet sekä muiden kirkkojen opillisia eroja, tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää eri maiden ortodoksisten kirkkojen erilaisia eettisiä tulkintoja. Keskeisinä sisältöinä ovat ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite, Pyhä Kolminaisuus, Jumalansynnyttäjä, pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen, ortodoksinen ihmiskuva sekä yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä. Numeroarviointi.

UO3 Raamattutieto
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian ja Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä sekä ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle. Keskeisinä sisältöinä ovat Jumala ja ihminen Pentateukissa, viisauskirjallisuus, profeetat ja messiasodotus, evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet, Jeesuksen henkilö, Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista sekä Paavali ja hänen kirjeensä. Numeroarviointi.