header image.
You don't just learn Maths, English, and Science. You learn different cultures, accents and styles too! Tugce

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on hajautettu koko lukion ajalle. Opiskelijan tulee osallistua opinto-ohjaajan pitämille opinto-ohjauksen tunneille sekä ryhmänohjaajan pitämille ryhmänohjaustunneille. Ryhmänohjaustuokiot ovat pakollisia ja ne luetaan osaksi oppilaanohjauskurssia. Ohjauksessa käsitellään yksilöllisen opinto-ohjelman suunnittelua, ainevalintoja, uranvalintaa, nuorten henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita, ylioppilaskirjoituksia / AS-ja A-level-kokeita, opintososiaalisia kysymyksiä.

Opinto-ohjauksen tunnit toteutetaan lukuvuoden aikana seuraavasti:

- 1.luokkalaisilla 1. ja 4. jaksossa
- 2.luokkalaisilla 3. ja 5. jaksossa
- 3.luokkalaisilla 2. jaksossa

PAKOLLINEN KURSSI

OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus
Kurssi on pakollinen ja se suoritetaan hajautetusti kolmen lukuvuoden aikana ja arvostellaan suoritusmerkinnällä, joka tulee vasta lukion päättötodistukseen. Kurssin painopistealueita ovat opiskelun suunnittelu ja ohjaus, ammatti- ja työelämätietous, uranvalinta ja jatko-opinnot. Lisäksi kurssilla käsitellään mm. itsetuntemukseen ja ryhmätyöhön liittyviä kysymyksiä sekä lukion päättövaiheen opiskelua sekä ylioppilaskirjoituksia sekä AS/A-level kokeita. Arviointi:Suoritusmerkintä.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

SOP1 Tutorkurssi
Kurssi sisältää tutor-koulutuksen sekä toiminnan uusien opiskelijoiden tukihenkilönä. Lisäksi opiskelija osallistuu joidenkin koululla pidettävien tilaisuuksien järjestelyihin. Arviointi:Suoritusmerkintä.

SOP2 Autokoulukurssi
Koululla järjestetään mahdollisuus suorittaa autokoulu kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyöyritys järjestää lakisääteisen opetuksen, joka sisältää teoriatunnit ja ajo-opetuksen. Suoritusmerkintä edellyttää insinööriajon hyväksyttyä suorittamista. Autokoulukurssi luetaan osaksi lukio-opintoja, riippumatta siitä missä autokoulussa kurssi on suoritettu. Arviointi:Suoritusmerkintä.

SOP5 Työssäoppiminen

Työssäoppimisen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimiaan asioita käytännössä, lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista sekä työelämän pelisäännöistä. Työssäoppimisjakso on kolma päivää/18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työpaikan itse.

Jakson aikana tehdään ennakkoon annettuja tehtäviä, haastatellaan työntekijöitä sekä tehdään raportti harjoittelusta. Kurssi sisältää lähipäiviä ja verkko-opintoja. Arviointi: Suoritusmerkintä.