header image.
Our school is our second home. Katriya

Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

Kurssien suoritusjärjestys
Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen siten, että viimeisenä on MAB9, joka on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi.

PAKOLLISET KURSSIT

MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt
Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi ja niiden ratkaiseminen sekä ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen. Toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Numeroarviointi.

MAB2 Geometria
Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometristen menetelmien käyttö koordinaatistossa. Numeroarviointi.

MAB3 Matemaattisia malleja I
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen sekä logaritmien käyttö ratkaisumenetelmänä ja potenssiyhtälön ratkaiseminen. Numeroarviointi.

MAB4 Matemaattinen analyysi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkimaan funktion muutosnopeutta graafisin ja algebrallisin keinoin sekä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellustilanteissa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat polynomifunktion derivaatta, kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Numeroarviointi.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja sen laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä. Numeroarviointi.

MAB6 Matemaattisia malleja II
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, yhtälöparin ratkaiseminen,

lineaarinen optimointi, geometrinen ja algebrallinen lukujono sekä summa. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAB7 Talousmatematiikka
Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotuslaskelmat. Lukujonot, sarjat sekä niihin pohjautuvat talouden matemaattiset mallit. Kannattavuus ja lineaarinen optimointi. Numeroarviointi.

MAB8 Matemaattisia malleja III
Trigonometriaa ja vektorioppia. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

MAB9 Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi
Kerrataan ja täydennetään lukion lyhyen matematiikan kursseja sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

MAB10 Matematiikan opiskeluun valmentava kurssi
Kurssin tarkoitus on antaa opiskelijalle selkeä kuva lyhyt matematiikan opiskelusta ja vaatimuksista. Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikkaa: potensseja, polynomeja, yhtälöitä, epäyhtälöitä ja yhtälöpareja. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.