header image.
In this school I learned what friendship truly means. Aasma

Liikunta (LI)

Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit on jaettava kahdelle vuodelle. Opiskelija voi halutessaan valita päättötodistukseen vain suoritusmerkinnän suoritettujen kurssien lukumäärästä riippumatta.

PAKOLLISET KURSSIT

Llip1 / Llit1 Monipuolisen liikkumisen kurssi
Kurssi suoritetaan hajautetusti syksyn ja/tai kevään aikana. Käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikunta- ja kuntoilulajeja vuodenaikaan liittyvät mahdollisuudet huomioiden. Lisäksi kurssin aikana annetaan opiskelijalle tietoa ja kokemusta oman fyysisen kunnon mittaamisesta. Numeroarviointi.

Llip2 / Llit2 Tuttua, uutta ja omakohtaistakin
Lukion viimeinen pakollinen liikuntakurssi. Pääpaino oman liikuntaharrastuksen vahvistamisessa. Käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja talvi-vuodenaika huomioiden, jätetään opiskelijalle mahdollisuus osallistua kurssin suunnitteluun ja sekä annetaan opiskelijalle tietoa ja taitoja oman fyysisen kunnon osa-alueiden mittaamiseen.Kurssi suoritetaan hajautetusti syksyn ja/tai kevään aikana. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Llip3 / Llit3 Erikoislajikurssi/Laskettelukurssi

Laskettelukurssi suoritetaan viikonlopun mittaisena intensiivikurssina sisältäen mm.  laskettelua ja lumilautailua. Suorituspaikkana on laskettelukeskus Riihivuori Jyväskylässä. Kurssi on maksullinen (noin 150€). Kustannukset sisältävät bussikuljetukset, mökkimajoituksen, hissiliput ja mahdollisen välinevuokran. Arviointi: Suoritusmerkintä.

Llip4/Llit4 Fittnesskurssi
Kurssin pääpaino on kuntoliikunnassa johon sisältyvät kuntosaliharjoittelu sekä erilainen aerobinen kuntoharjoittelu eri muodoissaan. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee itselleen harjoitusohjelman tavoitteidensa mukaisesti opettajan ohjauksessa.Kurssi suoritetaan tiivistetysti yhden jakson aikana. Numeroarviointi.

LI5 Vanhat tanssit

Kurssilla harjoitellaan vanhojen tanssien päivään liittyviä salonkitansseja sekä tutustutaan juhla- ja tapakulttuuriin. Tanssit esitetään koululla sekä oppilaille että vanhemmille. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös jäähallissa pidettävään esiintymistilaisuuteen. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

LI6 Palloilukurssi
Sisä- ja ulkopalloilua ryhmän valintojen mukaan. Päätavoitteena lajitietojen ja –taitojen syventäminen sekä yhteistoimintataitojen kehittäminen. Numeroarviointi.

LI7 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. Arviointi: Suoritusmerkintä.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

SLI1 Ulkoilu, retkeily ja vapaa-aika

Ulkoilu, retkeily ja vapaa-aika. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi toteutetaan joko hajautetusti koko lukuvuoden aikana tai yön yli kestävänä retkeilykurssina jossain Etelä-Suomen kansallispuistossa viikonlopun aikana. Ohjelma koostuu vaihtelevasti mm. melonnasta, retkeilystä, kiipeilystä, sup-lautailusta, avantouinnista, joogasta ja golfista. Ohjelma suunnitellaan yhdessä kurssin opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Arviointi: suoritusmerkintä.

SLI2 Harrastekurssi

Kurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen tai ohjatun harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Harrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua; tarvittaessa oppilas laatii kirjallisen suunnitelman harjoittelusta ja tavoitteista ja liittää todistuksen harjoittelustaan (esim. vanhat tanssit II, väh. SM-tason urheiluharrastus). Arviointi: Suoritusmerkintä.

SLI3 Dance

Hiphopia, Breakdancea tai Street jazzia. Danceteam tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja harrastaa katutansseja samanhenkisessä porukassa. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harrastamista koko lukuvuoden ajan ja osallistumista esiintymiseen. Kurssi toteutetaan iltapäivisin koulun jälkeen. Arviointi: Suoritusmerkintä.

VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI


xLild4/Lild4 Liikunnan lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Arviointi: Suoritusmerkintä.