header image.
Principal Lauri Halla is the second best thing right after Chuck Norris. Juho

Kemia (KE)

Kurssien suorittamisjärjestys
Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssien mahdollisesta itsenäisestä suorittamisesta on keskusteltava aineenopettajan kanssa. KE6 suositellaan suoritettavaksi juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.

PAKOLLINEN KURSSI

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia
Kurssilla tarkastellaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä niiden merkitystä ihmiselle ja elinympäristölle. Lisäksi perehdytään mm. yhdisteissä esiintyviin sidoksiin, poolisuuteen, erilaisiin seoksiin, ainemäärään ja pitoisuuteen. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KE2 Kemian mikromaailma
Tutkitaan aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Aineen ominaisuuksien päättelyn apuna käytetään erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä esim. jaksollinen järjestelmä, atomin rakenne (elektroniverho ja atomiorbitaalit). Syvennetään isomerian ja kemiallisten sidosten tuntemusta. Numeroarviointi.

KE3 Reaktiot ja energia
Kurssilla tutkitaan kemiallisia reaktioita mm. reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä reaktioon liittyviä energiamuutoksia ja reaktioiden merkityksiä elinympäristössä (esim. teollisuus). Lisäksi perehdytään reaktioyhtälöiden kirjoittamiseen ja stoikiometrisiin laskuihin ja kaasujen yleiseen tilanyhtälöön. Numeroarviointi.

KE4 Metallit ja materiaalit
Tarkastellaan sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteita ja niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia sekä erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä. Hapettumis-pelkistymisreaktioiden avulla tutkitaan sähkökemiallista jännitesarjaa, normaalipotentiaaleja, kemiallisia pareja ja elektrolyysiä. Numeroarviointi.

KE5 Reaktiot ja tasapaino
Kurssilla tutkitaan reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä sekä liukoisuuksia ja liukoisuustasapainoa. K5-kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

KE6 Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi
Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärän ydinasiat sekä valmistaudutaan kemian ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi toteutetaan suomen kielellä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

KE8 Kemian ilmiöitä verkossa

Kurssi toteutetaan kokonaan verkkoympäristössä verkkomateriaalien ja etätehtävien avulla. Tarkastelemme jokapäiväisiä elämäämme kemian näkövinkkelistä. Voimmeko omalla toiminnallamme vähentää omaa ja ympäristölle aiheuttamaamme kemikaalikuormaa? Kurssin voi suorittaa kemian pakollisen kurssien jälkeen. Opetuskieli suomi. Arviointi:Suoritusmerkintä.

KE10 Biokemian kurssi

Kurssi toteutetaan kemian ja biologia yhteiskurssina. Kurssilla perehdytään laboratoriotöiden sekä teorian avulla keskeisten biomolekyylien kemialliseen rakenteeseen sekä biologiseen toimintaan.  Kurssin voi suorittaa kemian ja biologian pakollisten kurssien jälkeen. Opetuskieli suomi. Arviointi: Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.