header image.
I think this school is safe, you can meet new people. Helena

Japanin kieli

SJA Japanin kielen alkeiskurssi
Kurssilla opetellaan japanin kielen alkeet ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää