header image.
I'm glad to be one of those who got in to KSYK, it was the best thing in my life. Alli

Ilmaisutaito (IT)

Ilmaisutaidon kurssien tarkoituksena on kehittää sekä opiskelijan suullista että kehollista ilmaisua, vähentää hänen esiintymispelkoaan ja auttaa häntä löytämään oman ilmaisunsa vahvuudet.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

IT1 Ilmaisutaidon peruskurssi
Kurssilla tehdään kontakti-, rentoutumis- ja improvisaatioharjoituksia. Tavoitteena on synnyttää turvallinen ryhmädynamiikka ja ilmaisun rohkeus.
Arviointi: Suoritusmerkintä.

IT2 Näyttämökurssi
Produktiokurssi. Kurssin tavoitteena tuottaa esitys joko koulun juhlatilaisuuteen tai muuten esitettäväksi. Kurssille toivotaan myös tekniikasta (mm. editoinnista ja valo- ja äänitekniikasta) kiinnostuneita opiskelijoita.
Arviointi: Suoritusmerkintä.