header image.
Thank you all of the teachers for making this school awesome place, and making learning fun! Tugce Dalkilic

Ilmaisutaito (IT)

Ilmaisutaidon kurssien tarkoituksena on kehittää sekä opiskelijan suullista että kehollista ilmaisua, vähentää hänen esiintymispelkoaan ja auttaa häntä löytämään oman ilmaisunsa vahvuudet.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

IT1 Ilmaisutaidon peruskurssi
Kurssilla tehdään kontakti-, rentoutumis- ja improvisaatioharjoituksia. Tavoitteena on synnyttää turvallinen ryhmädynamiikka ja ilmaisun rohkeus.
Arviointi: Suoritusmerkintä.

IT2 Näyttämökurssi
Produktiokurssi. Kurssin tavoitteena tuottaa esitys joko koulun juhlatilaisuuteen tai muuten esitettäväksi. Kurssille toivotaan myös tekniikasta (mm. editoinnista ja valo- ja äänitekniikasta) kiinnostuneita opiskelijoita.
Arviointi: Suoritusmerkintä.