header image.
Our school is like Hogwarts from Harry Potter. Ivan

Evankelis-luterilainen uskonto (UE)

Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit voi suorittaa pakollisten kurssien jälkeen vapaasti valittavassa järjestyksessä.

PAKOLLISET KURSSIT

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys
Kurssin tavoitteena on tutustua uskontoon yleismaailmallisena ilmiönä. Toinen keskeinen tavoite on tutustua Raamattuun pyhänä kirjana ja länsimaisen kulttuurin perusteoksena. Kurssi tarjoaa yleissivistyksen lisäksi aineksia maailmankatsomuksen muodostumiseen sekä suvaitsevaisuuteen. Numeroarviointi.

UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
Kurssin tavoitteena on tutustua 2000-vuotisen kristikunnan historian keskeisimpiin tapahtumiin ja ilmiöihin kuten opin kehitykseen, suuriin kirkkokuntiin ja kirkkojen poliittiseen ja sosiaaliseen merkitykseen eri aikoina. Numeroarviointi.

UE3 Ihmisen elämä ja etiikka
Kurssin tarkoituksena on edistää oppilaan itsetuntemusta sekä herättää hänessä halua elämänkysymysten ja eettisten ongelmien pohdintaan. Opiskelu tapahtuu kristinuskon sekä perinteisten humanististen arvojen pohjalta. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

UE4 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla perehdytään idän uskontoihin, etenkin buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen ja Kiinan uskontoihin. Kurssilla tutustutaan myös luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja niiden vaikutuksiin länsimaissa. Kurssin tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Arviointi: Numeroarviointi.

UE5 Mihin suomalainen uskoo?
Kurssi perehdyttää uskontojen ilmenemismuotoihin Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivään. Oppilas saa valmiuksia osallistua uskonnosta käytävään keskusteluun maassamme. Hän tulee myös tietoiseksi omasta paikallisesta uskonnollisesta kulttuurista. Kurssi toteutetaan suomen kielellä. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

UE6 Kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu uskonnon ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla harjoitellaan pääsääntöisesti koetekniikkaa kirjoittamalla esseitä ja lähdetehtäviä sekä tekemällä harjoituskokeita.Kurssi toteutetaan integroidusti ET6 kurssin kanssa. Arviointi: suoritusmerkintä. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.