header image.
I think ksyk is a excellent school because the teachers are very good and the level of teaching is very good and diverse. Marcus

Espanja B2-kieli (EAB2) ja B3-kieli (EAB3)

Yläasteella alkanut espanja jatkuu lukiossa B2-kielenä. Mikäli haluat vahvistaa peruskoulun kielipohjaasi, voit aloittaa lukiossa alkavan espanjan EAB31 tai EAB32 -kurssilla.

Varsinainen B2-espanjan opetus alkaa kurssilla EAB21, joka pidetään yhdessä EAB33- kurssin kanssa. Lukiossa espanjan opiskelun aloittavat eli EAB3-kielen opiskelijat ottavat kurssit EAB31:stä alkaen.

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, koska seuraava kurssi pohjautuu edeltävän kurssin aikana opittuun sanastoon ja rakenteisiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla opitaan kertomaan myös perheestä ja lähimmistä ihmissuhteista, ja selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteistä puheviestintää painottaen. Luodaan kokonaiskuva espanjankielisestä maailmasta. Numeroarviointi.

EAB32/EAB20 Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla, ravintolassa, elokuvissa ja rautatieasemalla. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Tutustutaan espanjankielisen Amerikan eri maihin. Numeroarviointi.

EAB33/21 Vapaa-aika ja harrastukset
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi.

EAB34/22 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, asuminen, maantiede, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi.

EAB35/23 Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi.

EAB36/24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista espanjaksi. Numeroarviointi.

EAB37/25 Kulttuuri
Kurssin aihepiirit liittyvät espanjankielisen maailman monimuotoisuuteen, kielialueen maihin ja kulttuureihin sekä historiaan. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista espanjaksi. Numeroarviointi.

EAB38/26 Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toiminta sekä maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Numeroarviointi.

EAB39/27 Tiede ja tekniikka
Laajennetaan sanavarastoa tutustumalla mm. espanjankielisten maiden tiede-elämään, tekniikkaan, teknologiaan ja talouselämään. Kerrataan ja syvennetään keskeisiä kieliopin kohtia. Kirjallisen tuottamisen taito paranee. Numeroarviointi.

EAB310/28 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Mahdollinen yo-preliminääri. Numeroarviointi.

EAB311/29 Suullisen kielitaidon kurssi
Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia työtapoja, joiden avulla harjoitetaan opiskelijoiden suullista kielitaitoa. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Kurssin sisällöstä n. 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja n. 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Työskentely lähinnä pareittain tai pienissä ryhmissä. Sujuvuutta ja viestintätapoja harjoitellaan keskusteluissa ja pienissä suullisissa esityksissä. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

EAB312/210 Abikurssi
Abikurssilla kerrataan keskeistä kielioppia ja harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Kurssiin voi kuulua myös kurssikoe ja/tai preliminäärikoe. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.