Teemaopinnot (TO)

xLto1 Monitieteinen ajattelu
Kurssi aikana opiskelijat tutustuvat johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan ja tuottavat siihen yhdessä käytännön ratkaisun. Opiskelijat perehtyvät käsiteltävänä olevan yhteiskunnallisen ilmiön taustoihin ja hankkivat aiheesta tietoa esimerkiksi vierailujen ja vierailijoiden avulla. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yhteiskunnallisia ongelmia ja niihin liittyviä ihmisiä sekä luomaan ongelmiin konkreettisia ratkaisuja. Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. Kurssi pyrkii lisäämään opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja ja auttaa heitä löytämään yhteyksiä eri ilmiöiden välillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto2 Tutkiva työskentely teknologialla
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää dokumentoidun projektin kehittäen samalla osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Työt toteutetaan 2–3 henkilön ryhmissä tai yksin. Tavoitteena on, että opiskelija pyrkii oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Tärkeä osa kurssia ja oppimista on vertaisarviointi. Kurssi on pakollinen tiede- ja teknologialinjan opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

xLto3 Osaaminen arjessa
Työssäoppimisen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimiaan asioita käytännössä, lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista sekä työelämän pelisäännöistä. Työssäoppimisjakso on kolma päivää/18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työpaikan itse. Jakson aikana tehdään ennakkoon annettuja tehtäviä, haastatellaan työntekijöitä sekä tehdään raportti harjoittelusta. Kurssi sisältää lähipäiviä ja verkko-opintoja. Kurssi on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Arviointi: Suoritusmerkintä.