Soveltava luonnontiede (SSC)

xLssc1 Orientaatio & yhteenveto
Kurssi on tarkoitettu tiede- ja teknologialinjan opiskelijoiden orientaatioksi. Ensimmäisellä osuudella luodaan yleiskatsaus linjan rakenteeseen ja sisältöihin sekä tutustutaan linjan yhteistyötahoihin. Kurssin jälkimmäisellä osuudella luodaan katsaus menneisiin lukiokursseihin ja kokemuksiin ja puhutaan lukion jälkeisistä suunnitelmista. Kurssi on pakollinen tiede- ja teknologialinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

 

xLssc 2 Johdanto tutkivaan työskentelyyn Kurssilla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen tekoon ja toteutetaan oma tutkimuksellinen, keksinnöllinen tai teknillinen projekti yritysyhteistyössä pienissä ryhmissä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

xLssc 3 Science Field Trip Science comes to life when you visit the places and see the artifacts that created it. Suoritusmerkintä.

 

xLssc 4 Science Watch Kurssilla perehdytään tieteen ja teknologian uutisiin, analysoidaan tiedettä ja teknologiaa käsitekartan avulla. Kurssilla opetellaan hakemaan tietoa lähdekriittisesti sekä opetellaan käsitteiden käyttöä uudessa kontekstissa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.