Saksa B3-kieli (SAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

 

xLsab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan saksan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLsab32/xLsab 20 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLsab33/xLsab21 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLsab34/xLsab22 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin saksan- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLsab35/xLsab23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLsab36/xLsab4 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

xLsab37/xLsab25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä saksalaiseen järjestelmään. Kurssillä käsitellään myös työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

Lsab38/Lsab26 Yhteinen maapallomme

Yhteiskunnallinen toiminta saksankielisissä maissa. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

Lsab39/Lsab27 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Kurssin aihepiireinä ovat tiede, talous ja tekniikka. Numeroarviointi

Lsab310/Lsab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

Lsab311/Lsab29 Abisaksa

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.