Saksa B2-kieli (SAB2)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLsab210 Saksan kertauskurssi

Keskeisten rakenteiden ja sanaston kertauskurssi. 

xLsab20/xLsab32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja  asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLsab21/xLsab33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLsab22/xLsab34 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin saksan- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLsab23/xLsab35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLsab24/xLsab36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

xLsab25/xLsab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä saksalaiseen järjestelmään. Kurssilla käsitellään kouluun, opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLsab26/xLsab38 Yhteinen maapallomme

Kurssin teemoina ovat yhteiskunnallinen toiminta saksankielisissä maissa, luonto, erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa. Numeroarviointi.

xLsab27/xLsab39 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä keskittyen tieteen, talouden ja tekniikan peruskäsitteisiin. Numeroarviointi.

xLsab28/xLsab310Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 xLsab29/xLsab311/xLsaa9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.