Ruotsi B-kieli (RUB)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

Pakolliset kurssit

xLrub1 Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kurssilla harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Aiheina ovat oma lähipiiri, vapaa-aika, opinnot sekä asuminen. Numeroarviointi.  

xLrub2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistetaan taitoa muotoilla sekä perustella mielipiteitä. Kurssin aihepiireinä ovat ystävyys, ruoka, pukeutuminen sekä hyvinvointi. Numeroarviointi.

xLrub3 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Kurssilla tarkastellaan suomalaisuutta, suomalaista kulttuuria, suomenruotsalaisuutta sekä pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä medioita. Numeroarviointi.

xLrub4 Monenlaiset ympäristömme

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista kurssin aihepiireistä. Aihepiireinä ovat esim. monikulttuurisuus, siirtolaisuus, elämää ohjaavat arvot sekä kuluttaminen. Numeroarviointi.

xLrub5 Opiskelu- ja työelämä ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Työnhakuprosessi sekä tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimukset ovat keskeinen osa kurssin sisältöä. Kurssin aikana tutustutaan myös mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ruotsiksi Pohjoismaissa. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLrub6 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka määrittää kurssiarvosanan yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

xLrub7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLrub8 Johdantokurssi

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille opiskelijoille, jotka on vapautettu peruskoulun ruotsin kielen opetuksesta sekä niille, joiden ruotsin taidoissa on puutteita esim. ulkomailla oleskelun vuoksi. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi harjoitellaan lukion kieltenopiskelussa tarvittavia opiskelutaitoja. Suoritusmerkintä.

xLrub9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLsru1 Hyvinvointivaltiot Suomi ja Ruotsi

Kurssilla perehdytään  hyvinvointivaltioita Suomea ja Ruotsia yhdistäviin tekijöihin. Asioita tarkastellaan historian, nykyajan sekä talouden näkökulmista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään pohjoismaisten yhteyksien merkitys nykyajan talous- ja työelämässä. Kurssi on ruotsin ja yhteiskuntaopin opintoja yhdistävä kurssi, jossa oppimateriaalit ovat mahdollisimman pitkälle ruotsinkielisiä, mutta asioiden käsittely tapahtuu suomeksi ja/tai kaksikielisesti. Opiskelu on monimuotoista, jossa osa opiskelusta tapahtuu lähiopetuksena ja osa projektimuotoisesti. Kurssin lopuksi tehdään kurssiin kuuluva opintomatka Ruotsiin. Arviointi: Suoritusmerkintä.