Ruotsi A-kieli (RUA)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi. 

Pakolliset kurssit

xLrua1 Ruotsinkielinen maailmani

Kurssilla kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kurssi niveltää peruskoulun ja lukion kieltenopiskelua ja vahvistaa perussanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin sekä arkisiin kielenkäyttötilanteisiin. Numeroarviointi.

xLrua2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistetaan taitoa muotoilla sekä perustella mielipiteitä. Kurssilla käsitellään omaa lähipiiriä, ihmissuhteita sekä hyvinvointia. Lisäksi pohditaan teknologian ja digitalisaation vaikutusta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä niiden vaikutusta hyvinvointiin. Numeroarviointi.

xLrua3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria, kulttuuri-ilmiöitä, monikulttuurisuutta sekä medioita. Numeroarviointi.

xLrua4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Kurssilla pohditaan erilaisia yhteiskunnallisia aiheita, kuten yksilön ja yhteisön vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa sekä ihmisoikeuskysymyksiä. Numeroarviointi.

xLrua5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla työskennellään entistä vaikeampien tekstien kanssa harjoitellen tekstin lukemisen tekniikoita sekä tiedonhankinnan taitoja. Lisäksi harjoitellaan mielipiteenilmaisua ja pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Numeroarviointi.

xLrua6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Työnhakuprosessi sekä tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimukset ovat keskeinen osa kurssin sisältöä. Kurssin aikana tutustutaan myös mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ruotsiksi Pohjoismaissa.  Lisäksi pohditaan talousasioita yksilön tasolla sekä laajemmin ilmiönä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLrua7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

xLrua8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssilla harjoitellaan myös valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Pakollisten kurssien sanastoa kerrataan sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka määrittää kurssiarvosanan yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLrua9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.