header image.
To feel the spirit of KSYK is to feel the joy in life. Tom

Ranska B2-kieli (RAB2) ja B3-kieli (RAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

xLrab210 Ranskan kertauskurssi

Yläkoulussa opiskeltujen keskeisten rakenteiden ja sanaston kertauskurssi. 

xLrab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan ranskan kielen asemaan maailmassa ja luodaan kokonaiskuva ranskankielisestä maailmasta. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Numeroarviointi.

xLrab20/xLrab32 Matkalla maailmassa 

Opit keskustelemaan harrastuksista, työstä ja vapaa-ajan vietosta. Teet ostoksia ja asioit eri tilanteissa. Numeroarviointi. (xLrab32) Suositellaan yläkoulun b-ranskan opiskelijoille kertaavaksi kurssiksi. (xLrab20)

xLrab21/xLrab33 Elämän tärkeitä asioita

Opit kertomaan mm. harrastuksista, matkoista ja retkistä menneessä aikamuodossa sekä selviytymään sairauden sattuessa lääkärillä käynnistä. Numeroarviointi.

xLrab22/xLrab34 Monenlaista elämää

Kurssin teemoina mm. Suomen ja Ranskan kulttuurin eri alueita, maantiede, historia ja nykyaika, elinkeinoelämä. Numeroarviointi.

xLrab23/xLrab35 Hyvinvointi ja huolenpito

Pohditaan elämän suuria kysymyksiä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Keskustelua käydään mm. työstä ja vapaa-ajasta, iästä ja terveydestä, matkoista ja lemmikeistä. Numeroarviointi.

xLrab24/xLrab36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Numeroarviointi.

xLrab25/xLrab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Perehdytään ranskalaiseen koulujärjestelmään ja opitaan kertomaan suomalaisista kouluoloista ja omasta koulunkäynnistä. Tehdään tulevaisuudensuunnitelmia. Numeroarviointi.

xLrab26/xLrab38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla käsitellään Suomen ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa, maapallon nykytilaa ja tulevaisuutta. Numeroarviointi.

xLrab27/xLrab39 Kansainvälinen toiminta

Perehdytään Ranskan ja ranskankielisten maiden osallisuuteen kansainvälisessä toiminnassa. Kurssilla käsitellään organisaatioihin, tiede-elämään, tekniikkaan, teknologiaan ja talouselämään liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLrab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen/xLrab310 Viesti ja vaikuta kirjoittaen 

Kurssin teemoina ovat luonto, luonnonilmiöt, luonnontieteet ja kestävä kehitys, maapallon reunaehdot ja kansainväliset järjestöt. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLrab29/xLrab311 Abikurssi

Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua ao. kielen ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä. 

xLrab211/xLrab312 Suullinen kurssi

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 20 opiskelijaan. Numeroarviointi.

xLrab212/xLrab313 Matkakurssi

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana ranskankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.