Ortodoksinen uskonto (UO)

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLuo1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Kurssilla tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen ja keskinäisiin suhteisiin. Kurssin teemoina ovat mm. uskonto ilmiönä ja sen määrittely ja tutkiminen; nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus. Numeroarviointi. 

xLuo2 Ortodoksisuus maailmassa

Kurssilla tutustutaan ortodoksisuuden keskeisiin piirteisiin yleisesti ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin, ortodoksiseen tapakulttuuriin ja uskontojen väliseen vuorovaikutukseen sekä ortodoksisen kirkon merkitykseen yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Numeroarviointi.