Opinto-ohjaus (OP)

Opinto-ohjaus koostuu kahdesta koko lukio ajalle hajautetusta pakollisesta kurssista. Opiskelijan tulee osallistua opinto-ohjaajan pitämille oppitunneille sekä viikottaiseen ryhmänohjaukseen. Ryhmänohjaustuokiot ovat pakollisia ja ne luetaan osaksi op1- kurssia. 

Ohjauksessa käsitellään oppimaan oppimista, lukio-opintojen suunnittelua, ainevalintoja, ylioppilaskirjoituksia, uravalinta- ja jatko-opintovaihtoehtoja, opintososiaalisia kysymyksiä sekä itsetuntemusta. 

Opinto-ohjauksen tunnit toteutetaan lukio-opintojen aikana seuraavasti:

1.vuosikurssin opiskelijoilla 1. ja 4. jaksossa op1

2. vuosikurssin opiskelijoilla 3. tai 4. jaksossa op2

3. vuosikurssin opiskelijoilla 2. jaksossa op1

Pakolliset kurssit


xLop1  Minä opiskelijana

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon sekä tutustuu työelämään ja lukion jälkeisiin koulutusmahdollisuuksiin. Lisäksi opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja kehittyy lukio- ja jatko-opinnoissa vaadittavissa opiskelutaidoissa. Kurssi toteutetaan hajautetusti lukio-opintojen aikana lähiopetuksena. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLop2 Jatko-opinnot ja työelämä

Opiskelija syventää tietojaan kiinnostuksen kohteistaan, kehittää ura-, elämänsuunnittelu- ja työelämätaitojaan, tutustuu laajasti koulutustarjontaan ja työelämään. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT


xLsop1 Tutorkurssi

Kurssi sisältää ryhmäytymiseen ja ryhmän ohjaamiseen perehdyttävän tutor-koulutuksen ja toimimisen uusien opiskelijoiden tukihenkilönä. Lisäksi opiskelija osallistuu joidenkin koululla pidettävien tilaisuuksien järjestelyihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop2 Autokoulukurssi

Koululla järjestetään mahdollisuus suorittaa autokoulu kaksi kertaa vuodessa. Kurssi sisältää lakisääteisen opetuksen, joka koostuu teoriatunneista ja ajo-opetuksesta. Suoritusmerkintä edellyttää hyväksytysti suoritettua ajokorttitutkintoa. Myös muualla suoritettu ajokorttitutkinto hyväksytään osaksi opiskelijoiden opintoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop3 Ryhmänohjaajakurssi

Tavoitteena on kehittää opiskelijan ryhmänohjaustaitoja sekä antaa valmiuksia toimia erilaisten ryhmien vetäjänä. Kurssi suoritetaan koulun ulkopuolella erilaisina leiri- ja kerhonohjaajakoulutuksina (Isos- tai Prometheus-koulutus, Nuisku tai vastaava). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua kurssitodistuksen opinto-ohjaajalle.

xLsop4 Lukiolaisen turvakurssi

 Kurssilla tutustutaan viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, tulli,  rajavartiolaitos ja puolustusvoimat) toimintaan ja harjoitellaan arjen kriisitilanteiden taitoja, kuten ensiapua, erä- ja selviytymistaitoja sekä maastossa yöpymistä. Kurssi koostuu luentoilloista ja varuskuntaviikonlopusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua kurssitodistuksen opinto-ohjaajalle.

xLsop5 Vapaaehtoistyö

Kurssi antaa opiskelijalle käytännön kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Kurssi voi koostua täysin vapaaehtoistyöstä tai organisaation järjestämästä valmennusjaksosta ja varsinaisesta vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyö voi olla auttamista jokapäiväisissä askareissa, asioiden hoitamista, läsnäoloa tai liikunnallista, musiikillista tai taiteellista toimintaa eri järjestöissä tai organisaatioissa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua todistuksen vapaaehtoistyöstä/kurssista opinto-ohjaajalle.

xLsop6 Opiskelutaidot

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle opiskelu- ja tiedonhakuvalmiuksia. Keskeisinä teemoina ovat erilaiset opiskelutaitoihin, tiedonhakuun ja tiedon käyttämiseen ja muokkaamiseen liittyvät taidot. Myös kymmensormijärjestelmää harjoitellaan. Kurssin sisältöpainotukset voivat vaihdella vuosittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop7 Digitutor-kurssi

Lukion digitutorit tarjoavat apua ja vertaistukea opiskelijatovereille sähköiseen opiskeluun liittyvissä asioissa. Digitutoriksi aikovan ei tarvitse olla koodauksen ammattilainen tai syvällisesti teknologiaan perehtynyt digivelho. Riittää kun taitotasosi on vähintään kohtalainen, olet kiinnostunut opiskelussa käytettävästä teknologiasta ja haluat oppia siitä lisää. Kaikkein tärkeintä on halu palvella ja auttaa muita lukiolaisia omaksumaan hyviä digikäytäntöjä ja antaa heille tukea ongelmatilanteissa. Digitutoreiksi valitut perhedytetään ennen lukukauden alkua tehtävään. Käytännössä tutorointi on koulun arjessa tapahtuvaa tukitoimintaa ja klinikoiden järjestämistä 1-2 lukuvuoden aikana. Aktiivisesta osallistumisesta digitutoroinnin järjestämiseen myönnetään kurssisuoritus sekä pyydettäessä erillinen todistus.